Beslut i utlysningen för resor, symposier och uppstartsbidrag

Nu är besluten om bidrag till årets tredje utlysning om resor och symposier samt beslut i utlysningen för uppstartsbidrag offentliga. Du hittar besluten här.