Årsrapporten är en samlad rapportering av 2021 och består av Barncancerfondens strategiska utgångspunkt, Verksamhets- och effektrapport, Hållbarhetsrapport samt Årsredovisning. Här anges hur insamlade medel har använts och vilka resultat det har lett till under år 2021. Här nedan kan du läsa Barncancerfondens generalsekreterare, Thorbjörn Larssons, förord. Längst ner kan du ladda ner Årsrapporten som pdf.

2021 har präglats av tydlig handlingskraft och ökad ambition

Barncancerfonden gör mer för fler. Det är kärnan av vårt nya idéprogram Livsviktigt som sätter riktning och fokus på varför Barncancerfonden finns. Och vi kan redan i år visa resultat.

Arbetet med att ta fram en ny strategi för forskningsfinansiering har resulterat i nya prioriteringsgrupper, en extra satsning om 300 miljoner kronor de kommande fem åren och i slutet av året de första tilldelningsbesluten utifrån strategin. En viktig nyhet är långsiktiga avtal med de sex barncancercentra, en större satsning på vårdforskning, en förstärkning av anslag till infrastrukturerna samt en kraftsamling på toxicitet och sena komplikationer.

När osäkerheten är som störst, när rädslan kryper på, när det första beskedet kommer: då finns Barncancerfonden där. Sedan förra året möts drabbade av ett likartat grundstöd, oavsett var i landet familjen bor – till följd av de sex föreningarnas samverkan och gemensamma kraftsamling.

Den svenska barncancervården är världsledande. Men livet består av mer än sjukvård för den som är drabbad. Barncancerfondens påverkansarbete för att förbättra livssituationen för de drabbade ger nu resultat. Under året har landets ledande politiker bjudit in oss att tala om dessa frågor. Och vi har erbjudit dem både berättelser och konkreta förslag på förändring.

"Vi har kommit långt – men det finns mer att göra."

Inget av detta vore möjligt utan generösa gåvor och donationer, och under 2021 gjordes ett insamlingsrekord på hela 505,5 miljoner kronor. Det är ett samhälle som kraftsamlar för att bekämpa barncancern. Under 2022 och långt därefter ska vi kunna göra ännu mer för ännu fler. Därför har vi inrättat ett särskilt råd för filantropi och tagit ett nytt mål om att samla in ytterligare 300 miljoner. Efter 40 år har vi kommit långt, men så länge det finns drabbade, finns mer att göra.

Thorbjörn Larsson
Generalsekreterare Barncancerfonden

 

 

Läs gärna hela årsrapporten 2021