GS har ordet, sida 3, fotograf Kajsa Waaghals-720x405.jpg

Tillbakablick och framtidskraft

Människans förmåga att förutsäga fram tiden är tämligen skral men hennes förmåga att hantera motgång synnerligen utvecklad. Pandemiåret 2020 har på många sätt visat detta, men det har inte skett utan ansträngningar.

För de familjer som lever med barncancer är social distans och vaksamhet på symtom och smittorisk en alltför välkänd tillvaro, oavsett pandemier. År 2020 har krävt uppoffringar men också visat hur empati, ansvar och förståelse för hur livet kan vändas upp och ner är viktiga förmågor i ett samhälle. Jag hoppas att dessa förmågor kommer att bestå och fördjupas. För den barnfamilj som är cancerdrabbad är samhällets engagemang och förståelse ovärderlig.

Trots alla motgångar som organisationer och människor har upplevt på grund av pandemin har Barncancerfonden i grunden förberett sig för att ta nästa kliv på den resa som startade för snart 40 år sedan. På alla de områden där Barncancerfonden arbetar ska vi fokusera, tänka nytt och öka ambitionsnivån. Den värdering av vår forskningsfinansiering som genomfördes 2019 togs vidare av en projektgrupp under ledning av Roger Henriksson, professor och överläkare inom onkologi. Arbetet involverade fem projektgrupper bestående av några av de allra bästa forskarna och klinikerna inom barnonkologi. Resultatet är en ny strategi för forskningsfinansiering som kommer att implementeras under 2021.

Vi är tacksamma för allt stöd och engagemang som arbetet fått de senaste två åren. Både den värdering som genomfördes 2019 och det arbete som gjorts under året ger större möjligheter för Barncancerfonden att göra ännu mer för barn, familjer och anhöriga.

År 2020 ställde vi om Barncancerfondens inre organisation för att med kraft kunna förverkliga ambitionsökningen. Resultatet är en mer renodlad struktur med färre chefer, tydligare uppdrag och ökat fokus på barnet och den drabbade familjen. I den nya organisationen har riksförbundets stöd till föreningarna, dess ideellt engagerade och medlemmar tagit en mer central plats. Det gäller också vårt kommunikations- och samhällspolitiska arbete som driver förändring för den som är drabbad nu och på sikt.

Under 2020 lades grunden för det språng Barncancerfonden nu tar. Verksamhetsplan och budget för 2021 innehåller kraftfulla satsningar vilka uttrycker en önskan om att placera Barncancerfonden som en tydligare samhällskraft inom vård, omsorg, psykosocialt stöd och välfärdsutveckling.

Trots pandemi och samhällsekonomisk nedgång har Barncancerfondens insamlingsresultat ökat inom flera områden. Året har visat att människors empati ökar i tider av kris där fler vill bidra och där fler företag vill göra skillnad för drabbade barn och familjer. I den nya insamlingsavdelningen utvecklas en funktion för utveckling av filantropi och stora öronmärkta gåvor.

Det finns stora projekt som tillsammans med rätt finansiär har potential att göra betydande skillnad inom barncancerområdet. Jag ser framemot att personligen delta i innovativa samarbeten med den som vill bidra till förverkligande av framtidens lösningar. Tack vare fantastiska medarbetare – uthålliga, hängivna och med stora ambitioner – har året varit betydelsefullt i Barncancerfondens historia. För trots ett på många sätt svårt år kommer vi ur det starkare med en ny syn på arbetssätt och arbetsmiljö. År 2020 växlade vi upp arbetet på alla fronter för att cancerdrabbade barn och familjer ska kunna överleva, och leva ett gott och långt liv.

Vi har bara börjat!

Thorbjörn Larsson
Generalsekreterare Barncancerfonden