Ny typ av immunterapi kan göra det möjligt att behandla hjärntumörer

Anna Dimbergs forskning ska leda till helt nya behandlingsmetoder mot hjärntumörer.

Anna Dimberg är universitetslektor vid institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet, och forskningsledare. Hon har under flera år fått anslag från Barncancerfonden för sin forskning om hjärntumörer av typen gliom.

Alldeles nyligen presenterade Anna Dimberg och hennes forskningsgrupp en studie som lägger fram data som visar att det finns en helt ny möjlig strategi att använda immunterapi för hjärntumörer. Samtidigt forskar hon om hur blodkärlen kan användas som mål för cancerbehandling.

Vad jobbar du med just nu?

– Vi arbetar med hjärntumörer och försöker förstå hur cancercellerna interagerar med de normala cellerna i vävnaden, det vi kallar tumörens mikromiljö. Nu undersöker vi bland annat hur cancerceller använder blodkärlen utsidor som vägar för att invadera in i den normala hjärnan. Det är viktigt, eftersom en av anledningarna att hjärntumörer kan komma tillbaka efter operation är att cancerceller kan gömma sig i den normala vävnaden och att man inte kan operera bort dessa. Vi har också nya projekt där vi prövar nya sätt att aktivera kroppens immunsystem att attackera hjärntumören.

Har ni kommit fram till något nytt?

– Vi har upptäckt nya mekanismer för hur blodkärlen bildar det fiberartade nätverk av proteiner som kallas extracellulärt matrix, och funnit att dessa proteinfibrer används av tumörcellerna när de ska vandra längs blodkärlen in i den normala hjärnan. Det är spännande, eftersom vi genom att kartlägga dessa mekanismer hittat flera proteiner som skulle kunna användas som mål för terapi.

– Vi har också upptäckt att strukturer som liknar lymfknutor kan bildas i närheten av hjärntumörer. Dessa kan fungera som lokala skolor, där immuncellerna kan lära sig känna igen de tumörceller som de ska attackera.

Hur vill ni fortsätta framåt? Hur ser planerna ut?

– Nu arbetar vi med att testa olika sätt att hindra tumörcellerna att invadera den normala hjärnan. Vi arbetar med flera olika modeller och använder det vi lärt oss om hur blodkärlen bildar extracellulärt matrix. Vårt mål är att kunna utveckla en ny behandling som gör att tumörcellerna inte invaderar in i hjärnan i lika hög grad, vilket skulle underlätta cancerterapi. 

– Samtidigt vill vi utveckla strategier för att inducera och modulera de lymfknutsliknande strukturerna som bildas vid hjärntumören. Förhoppningen är att vi ska kunna hitta sätt att aktivera kroppens immunsystem att eliminera tumören.

Varför har du valt att forska om cancer?

– Ungefär var tredje person i Sverige kommer att drabbas av en cancersjukdom under sin livstid. Prognosen har blivit bättre, men många dör fortfarande av sin cancersjukdom. Jag jobbar med hjärntumörer av typen gliom, där det fortfarande saknas botande behandling för de mer elakartade formerna. Det är oerhört viktigt att hitta ny effektiv terapi, och ge ett nytt hopp för de patienter som drabbas av gliom. Jag är oerhört motiverad att bidra till detta.

När är det som mest spännande/roligt/utmanande?

– Det mest spännande är när vi hittar något som är helt nytt och som kan ha en viktig klinisk betydelse. Det är jättekul när vi har tydliga resultat och alla i forskargruppen står och tittar på data tillsammans. Dom gångerna blir det en otrolig energi i gruppen och motivationen hamnar på topp. Det är roligt med alla öppna diskussioner och idéer, och att arbeta tillsammans mot ett gemensamt forskningsmål. Jag har en fantastisk grupp smarta, ambitiösa medarbetare och det är ett nöje att gå till jobbet. Det är verkligen en förmån att få arbeta som forskare.

Så sprider sig barncancer

Aggressiv cancer växer snabbt och sprider sig – och är svårare att bota. Mekanismerna bakom spridningen är föremål för forskning som kan leda till nya behandlingsformer. – Vi letar metoder som kan förhindra eller stoppa tumörtillväxt. Målet är att människor ska kunna leva med en stabil tumör eller sovande metastaser utan att ha några problem, säger Yihai Cao, professor vid Karolinska institutet.

Läs mer

Barncancerfonden är den enskilt största finansiären till forskning om barncancer.

Med hjälp av stöd ifrån oss bedrivs idag hundratals forskningsprojekt för att bidra i kampen mot barncancer.

Pågående forskning