Marcus Järås

Marcus Järås försöker tillsammans med sin forskargrupp hitta en metod som dödar AML-stamceller.

Hans senaste anslag om 1,2 miljoner har gått till utveckling av målinriktade behandlingar mot leukemiska stamceller. För att fortsätta detta arbete har han nyligen beviljats 2,4 miljoner kr i projektanslag för de kommande tre åren.

Han försöker tillsammans med sin forskargrupp hitta en metod som dödar leukemi-stamceller.

Leukemistamceller är en liten grupp celler som är resistenta mot många behandlingar och driver sjukdomsutveckling i akut myeloisk leukemi (AML).

– Målet med min forskning är att styra immunförsvaret till att attackera de leukemiska stamcellerna i AML. Med hjälp av genetiska verktyg identifierar vi nya måltavlor på AML-stamcellernas yta, mot vilka framtida behandlingar kan riktas.

Vad är det mest spännande ni kommit fram till så här långt?

– Att vi hittat ett sätt att styra makrofagerna till att äta upp leukemiceller är mycket spännande eftersom det har potential att bli en ny terapi för AML och andra leukemiformer.

Makrofager eller fagocyt är en typ av cell som ingår i immunförsvaret och som fungerar som städpatrull. Ordet betyder "storätare", och makrofager fungerar genom att ”äta upp” icke-önskade celler och bakterier.