Prioriteringskommittén för biomedicinsk vetenskap III

Vetenskapliga ledamöter

Richard Rosenquist-Brandell, ordförande, Karolinska institutet

Helene Hallböök, vice ordförande, Akademiska sjukhuset

Thomas Björk-Eriksson, Sahlgrenska universitetssjukhuset

David Bryder, Lunds universitet

Trond Flægstad, Universitetssjukhuset Nord-Norge

Theresa Vincent, Uppsala universitet

Lars Hjorth, Skånes universitetssjukhus

Ruth Palmer, Göteborgs universitet

Colm Nestor, Linköpings universitet

 

Patient- och anhörigrepresentanter

Kicki Gunnarson, Barncancerfonden Västra

Anna Hallstensson, Barncancerfonden Stockholm/Gotland