Valberedningen

Beslut om tillsättning av ledamöter i Barncancerfondens prioriteringskommittéer bereds genom en strukturerad och transparent process. Det är valberedningens uppgift att bereda beslut i tillsättningsfrågor i syfte att skapa ett bra beslutsunderlag för Barncancerfondens styrelse som formellt beslutar om tillsättningen.

Nuvarande valberedning:

Henrik Ericsson (ordförande)

Jonas Abrahamsson (ordförande i forskningsnämnden)

Sara Afzelius (föreningsrepresentant)

Mats Heyman, Karolinska universitetssjukhuset

Ulrika Norén-Nyström, Norrlands universitetssjukhus

Per Nyman, Universitetssjukhuset i Linköping

Susan Pfeifer, Akademiska sjukhuset

Kees-Jan Pronk, Skånes Universitetssjukhus

Magnus Sabel, Sahlgrenska universitetssjukhuset

 

Valberedningen tillsätts av Barncancerfondens styrelse. Ledamöter har en mandatperiod på tre år med möjlighet till tre års förlängning. Valberedningens  huvudsakliga arbetsuppgifter är att vid behov ta fram förslag på lämpliga kandidater som ledamöter i Barncancerfondens prioriteringskommittéer.

Krav på ledamöter i valberedningen

Ledamöter i valberedningen har en viktig uppgift som kräver kunskap om Barncancerfondens syften och mål, samt en förmåga till överblick. Valberedningens arbete skall kännetecknas av hög integritet mot alla parter.