Prioriteringskommittén för biomedicinsk vetenskap I

Vetenskapliga ledamöter

Gisela Barbany, ordförande, Karolinska institutet

Lars Palmqvist, vice ordförande, Göteborgs universitet

Annika Malmström, Linköpings universitetssjukhus

Sofie Degerman, Umeå universitet

Gunilla Enblad, Uppsala universitet

Sven Nelander, Uppsala universitet

Daniel Bexell, Lunds universitet

Stefan Söderhäll, Karolinska institutet

Jukka Vakkila, Helsingfors universitet

 

Patient- och anhörigrepresentanter

Rosario Garnemark, Barncancerfonden Östra

John Holmberg Runsten, Barncancerfonden Norra