Prioriteringskommittén för biomedicinsk vetenskap II

Vetenskapliga ledamöter

Karin Mellgren, ordförande, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Kristina Nilsson, vice ordförande, Akademiska sjukhuset

Padraig D´Arcy, Linköpings universitet

Martin Dalin, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Anna Hagström, Lunds universitet

Markku Heikinheimo, Helsingfors universitet

Stephan Mielke, Karolinska institutet

Stefan Scheding, Lunds universitet

Lene Uhrbom, Uppsala universitet

 

Patient- och anhörigrepresentanter

Laila Lyckeskär, Barncancerfonden Östra

Peter Molander, Barncancerfonden Östra