Sofies son dog

Hur kan omgivningen hjälpa en familj i kris och hur pratar man med ett barn som inte kommer att överleva?

Ett halvår efter att familjen nås av beskedet att 7-åriga Oskar har en hjärntumör, går han bort. Under den sista tiden lever mamma Sofie och pappa Erik i chock. Samtidigt måste de ta hand om sin sjuka son och hans lillebror.

Hör Sofie berätta om Oskars sista tid i livet och hur det är att vara förälder till ett barn som kommer att dö. Hur pratar man med ett barn som inte kommer att överleva sin sjukdom? Och hur överlever man ett sådant besked som förälder? 

Medverkar gör även legitimerade psykoterapeut Suzanne Runesson som berättar hur släkt och vänner kan hjälpa en familj som har det svårt och hur man pratar med barn om livets svåraste frågor.

Lyssna här:

 

Stöd i din närhet

Hur lever man med ett dödsbesked? Hur pratar man med barnet om döden?
Här har vi samlat stöd till dig när det ofattbara händer:

 • Barncancerfondens digitala samtalsstöd
  Barncancerfondens två psykoterapeuter möter drabbade barn och vuxna. Tillsammans med terapeut ges möts man digitalt för att dela känslor och erfarenheter. I mötet är alla känslor tillåtna och man kan tillsammans prata om rädslor, ångest och oro inför framtiden. Klicka här för att läsa mer.

 • Barncancerfondens lokala föreningar
  Förutom hela familjen finns Barncancerfondens lokala föreningar också till för syskon till det drabbade barnet, bland annat genom stödgrupper och familjeträffar. Du som syskon får ett sammanhang där du kan möta andra familjer och syskon med liknande erfarenheter. Som stöd under och efter behandling, och när ett barn avlider. Klicka här för att hitta din närmaste förening.
 • Konsultsjuksköterskor och syskonstödjare
  Barncancerfonden finansierar konsultsjuksköterskor och syskonstödjare vid varje barncancercentrum. Kontakta gärna dem för att både du som förälder och som syskon får möjlighet att dela tankar och utmaningar rörande allt, men också skolgången för drabbat barn och syskon. Klicka här för att hitta kontaktuppgifter till alla konsultsjuksköterskor och klicka här för kontaktuppgifter till alla syskonstödjare.

 • Ersta barnhospice
  Här vårdas barn med komplexa vårdbehov som kan leda till en för tidig död. Både för optimering av livskvalitet och avlastning samt för vård i livets slutskede. Vi tar emot hela familjen. Barnet och familjen får möta barnspecialister i en hemlik miljö där vården kan bedrivas med en helhetssyn på patientens fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov. Vår målgrupp är barn 0 - 18 år, om särskilda skäl finns kan vi vårda patienter upp till 25 år. Familjer kan kontakta oss direkt eller be barnets läkare om remiss (vi har inget remisstvång). Att möta en ny miljö och vårdpersonal kan vara ett stort steg, därför uppmuntrar vi familjer med svårt sjuka barn att tidigt ta kontakt. Telefon Expedition: 08-714 68 30 (öppet dygnet runt). Klicka här för att läsa mer. 

 • Sjukhusansluten Avancerad Barnsjukvård i Hemmet (SABH)
  SABHs uppgift är att bedriva vård i livets slutskede för de barn och familjer som önskar vara hemma. Vårdformen bygger på ett nära samarbete med sjukhusets högspecialiserade vård och kräver multiprofessionella vårdteam med lång erfarenhet från barnsjukvårdens olika områden. I teamen ingår såväl läkare som sjuksköterskor, barnsköterskor och undersköterskor. Tillgång finns också till sjukhusets olika hälsoprofessioner. Patienten har tillgång till en rad resurser och barnanpassat stöd, från certifierad terapihund och sjukhusclowner till musik- och lekterapi, precis som patienterna som vårdas på sedvanlig vårdavdelning.

  Idag finns SABH endast tillgänglig i Stockholmsregionen genom Karolinska sjukhuset. Telefon till ledningscentralen: 08-517 770 92, e-post.

  Sjukhusansluten avancerad barnsjukvård i hemmet dygnet runt är än så länge ovanligt i andra delar av Sverige. I vissa kommuner erbjuder man avancerad vård i hemmet för kroniskt sjuka barn. Kontakta din kommun för information om hemmavård för barn.
 • 1177
  Stödinformation som kan hjälpa föräldrar/vårdnadshavare under pallativ vård samt praktiska råd kring ekonomi innan och när det värsta inträffar. Klicka här för att läsa mer.
 • Sjukhuskyrkan           
  Sjukhuskyrkan kan ge stöd till familjen under barnets sista tiden och efter. De deltar ofta i samtal med föräldrarna efter men också med barnet. Sjukhuskyrkan kan hjälpa till med praktiska saker som att kontakta en begravningsbyrå och förmedla kontakt med andra kyrkor och trossamfund. För föräldrar till barn som vårdas palliativt, oavsett religion.
  Ta kontakt med konsultsjuksköterskan på din avdelning för mer information.

 • Första hjälpen vid sorg
  Tipsen är baserade på Svenska kyrkans långa erfarenhet av att möta och stötta sörjande och tänkta som en första hjälp, för den första tiden, när döden drabbar. All sorg är unik och det finns inga absoluta sanningar eller instruktioner att applicera, kanske är det också därför som så många känner sig osäkra inför mötet med andras sorg.
  Med de här tipsen hoppas vi kunna bidra till att fler ska känna sig lite tryggare och bättre förberedda, så att ingen lämnas ensam i sin sorg. Klicka här för att läsa mer.