Moa och livet efter barncancern

Hur ser vuxenlivet ut för någon som har haft barncancer? Och hur påverkas vuxenlivet av komplikationerna efter sjukdom och behandling av en barncancersjukdom?

Moa drömde om att bli forskare eller politiker - något stort i alla fall. Men när hon drabbades av barncancer byttes drömmarna ut mot kampen för att kunna gå, äta och prata igen. Ett dygn efter att 12-åriga Moa Nord opererats på grund av en hjärntumör - juvenilt astrocytom, hamnade hon i koma. När hon vaknade upp ur koman var ingenting som förut. Moa kämpade med att lära sig gå, prata, äta och att simma igen.

Hör Moa, som idag är vuxen, berätta om livet med komplikationerna efter sin barncancer. Komplikationer som gör att hon bland annat har svårt att arbeta och få en fast försörjning. Hör hennes berättelse om hur det är att ha överlevt barncancer men som vuxen ha svårt att leva fullt ut.

Medverkar gör även psykoterapeut Christina Lloyd som berättar hur man kan komma tillbaka till ett meningsfullt liv när man gått igenom ett svårt trauma. 

Lyssna här: 

Stöd i din närhet

 • Maxa Livet
  För dig från 18 år som har haft cancer som barn/ungdom och idag är vuxen.
  Maxa livet finns för att öka medlemmarnas förmåga att både se och utnyttja sin fulla potential och att stärka sin förmåga att nätverka och hitta egna drivkrafter.
  En gemenskap för kunskapsutveckling, stöd och erfarenhetsutbyte.

  Bli medlem i Maxa Livet genom att besöka www.barncancerfonden.se/maxa-livet.

 • Ung Cancer     
  För dig från 16 - 35 år som själva drabbats av cancer eller lever nära någon som drabbats.
  Erbjuder olika former av psykosocialt stöd och mötesplatser och möjligheter till gemenskap i en tid då det är lätt att känna sig ensam. Ger även ekonomiskt stöd, stöd i rehabilitering och hjälp att skapa vägar vidare i livet. För att ta del av Ung cancers mötesplatser besök www.ungcancer.se

 • Jobb och arbetsliv
  Information, vägledning och råd till vuxna som lever med sena komplikationer av sin barncancer och försöker navigera sig på arbetsmarknaden. Läs mer på www.barncancerfonden.se/for-drabbade/for-vuxna-barncanceroverlevare/jobb-och-arbetsliv

 • Uppföljningsmottagningar/seneffektsmottagningar          
  Det finns idag sex uppföljningsmottagningar för sena komplikationer efter barncancer i Sverige. Här kan du som behandlats för cancer som barn och idag är 18 år eller äldre, genom kallelse från mottagningen, remiss eller genom egen kontakt, få hjälp och stöd med att förstå din bakgrund och att hitta vägen framåt. Här kan du hitta information om din närmsta uppföljningsmottagning: www.barncancerfonden.se/for-drabbade/sena-komplikationer/seneffekts--och-uppfoljningsmottagningar

 • Rättshjälpen
  Till dig som är förälder till ett barn med cancer och till dig som vuxen barncanceröverlevare erbjuds du kostnadsfritt stöd och juridisk rådgivning i frågor som rör Försäkringskassan eller ditt försäkringsbolag. Läs mer om hur du kan ta del av Rättshjälpen på www.barncancerfonden.se/for-drabbade/for-narstaende/familj/forsakring-och-ersattning/rattshjalpen

 • Insatser från LSS (genom din kommun)
  Lagen om stöd och service (LSS) omfattar dig med funktionsnedsättningar, exempelvis komplikationer efter en barncancersjukdom. LSS finns för att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för alla individer.
  Det innebär att personer med funktionsnedsättning kan ha rätt till stöd enligt lag. Insatserna kan innebära allt från ledsagarservice och personlig assistans till avlösarservice i hemmet samt rådgivning och annat personligt stöd. För att få insatser utifrån lagen ska den sökande omfattas av lagens personkrets och ha behov av den sökta insatsen.

  Kontakta din kommun för mer information om dina rättigheter till LSS. Du kan också besöka www.kunskapsguiden.se/omraden-och-teman/funktionshinder/insatser-enligt-lss/om-insatser-och-stod-enligt-lss för mer information.

 • Barncancerfondens lokala föreningar              
  Barncancerfondens lokala föreningar stöttar din som överlevt barncancer genom bland annat stödgrupper och gemenskapsfrämjande aktiviteter. Vuxna överlevare får ett sammanhang där de får möta andra personer med liknande erfarenheter och som stöd i livet efter barncancer. Kontakta din lokalförening här www.barncancerfonden.se/lokala-foreningar