Novellsamling

Möt 22 livsöden, sammanlänkade av barncancer och angelägna för oss alla. Berättelser om utanförskap, drivkrafter, omgivningens bemötande och vikten av att känna ett sammanhang.

Antologin består av 22 noveller skrivna av personer som överlevt barncancer. De drabbande berättelserna ger en inblick i hur livet påverkas av sjukdomen, behandlingen och sena komplikationer.

"Tre av fyra överlever. En av fyra dör. Varför överlevde jag?
Vems plats tog jag och hur skulle den personens liv ha blivit?
Är jag värdig det liv jag stal från någon annan?"

Lina Öhlander

Alla barn har rätt till liv och utveckling enligt Barnkonventionen. Tack vare forskning finns i dag effektiva behandlingar för de flesta former av barncancer. Men, av de 12 000 överlevare som finns i Sverige idag har sju av tio seneffekter och 30 procent av dessa är allvarligt drabbade.

Fysiska och kognitiva nedsättningar, förvärvade hjärnskador, infertilitet, hjärtproblem, sekundärcancer och psykisk ohälsa innebär livslånga utmaningar och lidande. Alltför många får inte slutbetyg i grundskolan eller slutför gymnasieskolan. Det förhindrar etablering på arbetsmarknaden och många kan inte försörja sig själva. Det slår hårt mot individen, mot familjen och mot samhället.

"Jag tror inte att det var tiden på sjukhuset som var tuff,
utan tiden efter, att möta livet utanför igen.
Att komma tillbaka till skolan som om ingenting hade hänt."

Anna Ärlebo

Kunskapen om det lidande barncanceröverlevare och deras familjer ofta har är låg. Det i sig försämrar överlevarens tillfrisknande och riskerar att leda till ökad utsatthet och i värsta fall ett förkortat liv. Att överleva barncancer får inte innebära att gå ur askan i elden på grund av samhällets oförståelse eller oförmåga att stötta den som är utsatt.

"Jag tänker hur tiden innan sjukdomen var enkel och får en liten tår i ögat. Efter sjukdomen har livet blivit en kamp, för att orka och leva."

Johan Curman

"Jag önskade många gånger att jag kunnat ömsa skinn som en orm.
Jag kände mig attackerad och smutsig."

Frida Kristensson

Novellerna skrevs sommaren 2020, inom ramen för en skrivarkurs för barncanceröverlevare. Har du också haft barncancer och vill träffa andra i samma situation? Läs mer om Maxa livet här.

Vill du höra barncanceröverlevare berätta om sina liv?