Infertilitet – en oro för många överlevare

Cirka 70 procent av de som överlever barncancer får sena komplikationer till följd av sjukdomen eller behandlingen. Infertilitet eller svårigheter att få egna biologiska barn, är något som kan drabba både pojkar och flickor.

Tack vare forskningen överlever i dag 85 procent av alla som drabbas av barncancer. Men bara för att behandlingen är avslutad blir livet inte automatiskt som vanligt igen.

Problem med hormonstörningar, fertilitet och sexuell hälsa hör till de sena komplikationer som kan drabba överlevare. I vissa fall kan cancern i sig påverka fortplantningsorganen eller hypofysen, den del av hjärnan som styr hormonproduktionen. Även behandlingen kan leda till sena komplikationer. Strålbehandling mot testiklar eller äggstockar och även vissa typer av cytostatika kan påverka den framtida fertiliteten.

Tack vare forskning har vården i dag bättre kunskap om hur en barncancerbehandling kan påverka förmågan att skaffa egna barn. Men för många av de barncanceröverlevare som i dag är vuxna, fanns inte den möjligheten.

Barncancerfonden står på överlevarnas sida – genom hela livet. I dag finns cirka 12 000 barncanceröverlevare i Sverige. Men att bara överleva är inte tillräckligt.

Vi vill att alla som överlevt sin cancer ska få ett fullvärdigt liv.

”Jag måste välja att leva ett liv utan drogerna”

Att återvända till ett normalt liv efter barncancer är inte alltid så lätt. För Linn Nordström, 20 kunde det slutat illa. Efter att hon behandlats för akut lymfatisk leukemi fastnade hon i ett svårt drogmissbruk.

Läs mer

"Jag vägde 33 kilo"

Fertilitet och sexuell hälsa efter barncancer

Många som drabbas av barncancer känner en stark oro över att sjukdomen och behandlingen ska påverka deras möjligheter att få barn i framtiden. Ny forskning visar att riskerna inte är riktigt lika stora som man tidigare trott. Det tycks snarare vara psykosociala faktorer som avgör om barncanceröverlevare bildar familj som vuxna.

Läs mer

”Vi hade vant oss vid tanken på att inte kunna få barn”

Att få beskedet att chanserna att få barn är väldigt små kanske inte vänder upp och ner på livet för en nioåring. Speciellt inte om man har överlevt barncancer. Malin Sjödin hade vant sig vid den tanken. Men så en dag blev hon plötsligt oerhört sugen på buljongtärningar.

Läs mer

Vill du veta mer om barncanceröverlevares situation?