Psykisk ohälsa drabbar många överlevare

En barncancerdiagnos vänder upp och ner på livet – både för det drabbade barnet och för familj och anhöriga. Under behandlingen handlar det mesta om att bara överleva, men för många kan tiden efter innebära perioder av psykisk ohälsa.

Tack vare forskningen överlever i dag 85 procent av alla som drabbas av barncancer. Men bara för att behandlingen är avslutad blir livet inte automatiskt som vanligt igen.

Ungefär 70 procent av de som överlever drabbas av sena komplikationer efter sjukdomen eller behandlingen. Det kan innebära kognitiva svårigheter som koncentrationsproblem eller inlärningssvårigheter, eller fysiska besvär som leder till att vardagen inte ser likadan ut som innan, eller att sporter och fritidsintressen inte länge kan utföras.

Det här är komplikationer som kan leda till psykisk ohälsa. Men även sådant som obehandlade trauman från sjukdomstiden, en känsla av att inte kunna hitta en ny identitet efter sjukdomen och svårigheter att passa in i samhället, hitta ett jobb och klara sin ekonomi som vuxen.

Barncancerfonden står på överlevarnas sida – genom hela livet. I dag finns cirka 12 000 barncanceröverlevare i Sverige. Men att bara överleva är inte tillräckligt.

Vi vill att alla som överlevt sin cancer ska få ett fullvärdigt liv.

”Jag måste alltid ha koll på medicinerna”

Robin Ekström Rynler ser med jämnmod på den lilla bit av tumören som fortfarande sitter kvar i hans hjärna. Att däremot bli påmind om barndomens cancerbehandling genom de tabletter och sprutor han dagligen måste ta, det skulle han gärna vara utan.

Läs mer

”Jag vill gärna hjälpa andra”

När cancern är borta är man frisk. Eller? Martin Persson vet att det inte är sant. Han har brottats med psykisk ohälsa och det tog tid att förstå att det var en seneffekt av cancerbehandlingen han fick som barn. Nu är han på väg tillbaka – för att leva, inte bara överleva.

Läs mer

"Jag går på sprutor och tabletter"

Psykologen: Överlevare är en särskilt sårbar grupp

Barncanceröverlevare är sårbara för psykisk ohälsa. Det menar psykologen Malin Ander som är specialiserad på cancerdrabbade tonåringar. Hon berättar om de vanligaste problemen – och vad man kan göra åt dem.

Läs mer

”Skolan borde ha stöttat mig mer”

Det tog tio år efter avslutad behandling innan Emmy Bengtsson fick hjälp av en psykolog. Vid det laget hade hela hennes ungdomstid satts på vänt.

Läs mer

Vill du veta mer om barncanceröverlevares situation?