Hjärntrötthet

Ungefär 70 procent av alla barn som behandlas för cancer drabbas av sena komplikationer. Med sena komplikationer menas bestående förändringar som finns kvar eller uppstår efter behandlingen är avslutad. Det kan till exempel vara balanssvårigheter, inlärningssvårigheter eller hörsel- och synnedsättningar. Både sjukdomen och behandlingen kan vara orsaken till dessa komplikationer.

Barn som fått strålbehandling för hjärntumör drabbas ofta av olika typer av kognitiva komplikationer och 70 procent av de barn som har haft hjärntumör drabbas av hjärntrötthet.

Hjärntrötthet är en slags mental hårddiskkrasch som leder till koncentrationsproblem, svårigheter med inlärning, känslor och socialt samspel.

Hjärnan blir sämre på att ta in och bearbeta information. Det som tidigare gick enkelt tar mer energi och det drabbade barnet blir mindre effektivt, hjärnan blir snabbt överbelastad och orkar endast arbeta en begränsad tid innan energin tar slut och den behöver återhämtning. Det blir svårt att koncentrera sig, situationer med många intryck är påfrestande.

Barncancerfonden står på överlevarnas sida – genom hela livet. I dag finns cirka 12 000 barncanceröverlevare i Sverige. Men att bara överleva är inte tillräckligt.

Vi vill att alla som överlevt sin cancer ska få ett fullvärdigt liv.

”Jag vill gärna hjälpa andra”

När cancern är borta är man frisk. Eller? Martin Persson vet att det inte är sant. Han har brottats med psykisk ohälsa och det tog tid att förstå att det var en seneffekt av cancerbehandlingen han fick som barn. Nu är han på väg tillbaka – för att leva, inte bara överleva.

Läs mer

70 procent av alla barn som har haft hjärntumör drabbas av hjärntrötthet

En stor majoritet av alla barn med hjärntumör och 30 procent av dem som haft leukemi upplever hjärntrötthet, visar en ny studie. Trots det har det hittills saknats en metod för att följa upp och mäta hjärntrötthet.

Läs mer

"Jag har varit ensam i min tillvaro"

Hjärntrötthet – den osynliga sjukdomen

Barn som har behandlats för cancer kan drabbas av hjärntrötthet. En slags mental hårddiskkrasch som leder till koncentrationsproblem, svårigheter med inlärning, känslor och socialt samspel. Det kan bli jobbigt i skolan och på fritiden. Läs svar på nio vanliga frågor kring hjärntrötthet.

Läs mer

Distansundervisning – en utmaning för Emilia

På grund av coronapandemin läser alla gymnasieelever på distans i vår. För Emilia Vega, som kämpar med svåra sena komplikationer efter sin ALL-behandling, innebär studier på distans en extra utmaning. Allt försvåras av att jag har koncentrationssvårigheter, minnesproblem och hjärntrötthet sedan jag var sjuk. Nu är det dessutom svårare att få hjälp med skolan, berättar Emilia.

Läs mer

Sämre betyg för barncanceröverlevare i estetiska och praktiska ämnen

Forskning vid Stockholms universitet har visat att barn som behandlats för hjärntumör löper högre risk att få sämre betyg i kärnämnena och därigenom inte får behörighet till gymnasiet. I en uppföljande studie, publicerad i den vetenskapliga tidskriften BMJ Pediatrics Open, har samma forskargrupp tittat på praktiska och estetiska ämnen och ser samma mönster även där.

Läs mer

Vill du höra barncanceröverlevare berätta om sina liv?