Laget sluter upp runt varje drabbat barn

När ett barn får en cancerdiagnos förändras livet. Men som drabbad familj är du långt ifrån ensam. Runt barnet sluter det upp mängder av människor som tillsammans arbetar för ett gemensamt mål. Ett helt lag.

Laget är de som finns där på sjukhuset under sjukdomstiden. De som stöttar syskonen och den närmaste familjen genom den svåra perioden. Laget är de som tillsammans ser till att barnet kan gå i skolan, träffa sina kompisar och gå igenom behandlingstiden på ett så bra sätt som möjligt.

I Laget finns även de som forskar på lösningarna för att utrota barncancer. Som tar fram skonsammare behandlingar, hittar nya vägar att bota de svåraste diagnoserna och ser till att fler barn överlever. Och när behandlingen är avslutad finns Laget fortfarande kvar, stöttar och hjälper såväl barnet som familjen till vad som många gånger kan innebära en helt ny tillvaro.

Laget består av sjuksköterskor, läkare, kuratorer och syskonstödjare. Forskare, lärare, anhöriga och vänner. Laget är alla som finns runt ett drabbat barn – och som alla har en viktig funktion värd att uppmärksamma.

Barncancerfonden ingår i och stöttar Laget på många olika sätt. Som Sveriges enskilt största finansiär av forskning om barncancer bidrar vi till framsteg som räddar liv. Genom våra konsultsjuksköterskor och syskonstödjare, som finns på varje barncancercentrum i Sverige, står vi vid de drabbade familjernas sida genom den svåra tiden. De regionala föreningarna finns också där och erbjuder stöd och hjälp, samt arrangerar mängder med aktiviteter för drabbade familjer runt om i Sverige.

Tillsammans bidrar vi till Barncancerfondens mål att utrota barncancer.

Tillsammans är vi Laget.