Lisa förlorade halva sin inkomst när Sigge blev sjuk

När Sigge blev sjuk i ALL, akut lymfatisk leukemi, hamnar Sigges mamma Lisa i en pressad ekonomisk situation. Lisa som nyligen separerat skulle just få pröva sin nya ekonomi som ensamstående, men hann aldrig gör det. Istället fick hon leva på ersättning från Försäkringskassan för vård av allvarligt sjukt barn.

Under tiden Sigge är sjuk märker hon snabbt hur inkomsterna minskar samtidigt som utgifterna ökar när det uppstår många helt nya kostnader, i form av anpassad mat och flera resor till och från sjukhuset. Men också flera oförutsedda utgifter som blev svåra att klara på egen hand.

I Dela ordet berättar Lisa hur hon, tack vare familj och vänner fick sin ekonomi att gå ihop under Sigges sjukdomstid och om chocken när Försäkringskassan ville att hon skulle betala tillbaka en del av pengarna hon fått. 

Medverkar i avsnittet gör också Louise von Essen, professor vid institutionen för kvinnor och barns hälsa vid Uppsala universitet som forskar om hur mammors och pappors ekonomi påverkas på kort och på lång sikt när en familj drabbas av barncancer. Även Magnus Hjelmér, vardagsekonom på Ica Banken, delar med sig av hur drabbade familjer kan agera för att minska den ekonomiska stressen och få kontroll över en svår situation.