Sjukdom, livet och relationen

Hur får man familjelivet att gå ihop när ett barn blir svårt sjukt? Och påverkas föräldrarelationen i kampen för barnets överlevnad?

Det är när 6-åriga Jacob sitter på bassängkanten som hans mamma Sofia reagerar. Hon ser plötsligt hur smal han har blivit och hon förstår att något är väldigt fel. När Jacob senare diagnostiseras med Akut lymfatisk leukemi, ALL, ställs familjens liv på sin spets. 

Hör Sofia och David berätta om deras gemensamma kamp för sonens överlevnad och om utmaningarna att samtidigt få resten av livet att fungera. Hör deras berättelse om hur det är att vara föräldrar till ett barn som är svårt sjukt och hur sjukdomen påverkar föräldrarskapet, relationen och livet i stort. 

Medverkar gör även Besa Hajzeri, hälso- och sjuvårdskurator inom barn- och ungdomssjukvården, och delar med sig av sina erfarenheter kring hur man ska göra för att ta sig igenom krisen och få livet att fungera när man har ett barn som är sjukt.

Lyssna här:

Stöd i din närhet

 • Barncancerfondens digitala samtalsstöd
  Barncancerfondens två psykoterapeuter möter drabbade barn och vuxna. Tillsammans med terapeut ges möts man digitalt för att dela känslor och erfarenheter. I mötet är alla känslor tillåtna och man kan tillsammans prata om rädslor, ångest och oro inför framtiden. Klicka här för att läsa mer.

 • Min stora dag                             
  För barn från 4 - 18 år med allvarliga sjukdomar och diagnoser. Uppfyller önskningar och skapar glädjefyllda upplevelser, så kallade ”stora dagar” som ger kraft att fortsätta orka kämpa i en tuff vardag.
  Ansök till här www.minstoradag.org/vara-stora-dagar/ansokan-stor-dag eller till ansokan@minstoradag.org. För frågor och kontakt ring 08-660 50 96.

 • Barncancerfondens lokala föreningar           
  Barncancerfondens lokala föreningar ger lokalt stöd i livet med barncancer genom bland annat stödgrupper och gemenskapsfrämjande aktiviteter. Kontakta din lokalförening här: www.barncancerfonden.se/lokala-foreningar/

 • 1177 (hur man stöttar syskon i familjen)
  För dig som vuxen, förälder eller vårdnadshavare till ett svårt sjukt barn med syskon. Här ges allmänna råd och stödinformation om hur man som vuxen/förälder kan stötta syskon i familjen och åldersanpassad kunskap. Besök www.1177.se/barn--gravid/nar-familjelivet-ar-svart/att-ma-daligt-som-foralder/att-prata-med-barn-nar-en-foralder-ar-allvarligt-sjuk/#section-105317

 • Diagnosspecifika samtalsgrupper
  Barncancerfonden erbjuder föräldrar/vårdnadshavare diagnosspecifika samtalsgrupper och en mötesplats där du som förälder kan dela dina känslor, tankar och erfarenheter och möta andra som förstår vad du och din familj går, eller har gått igenom. Löpande under hösten/vintern 2021 skapas nya grupper som sedan träffas digitalt vid fem tillfällen, på kvällstid en gång i månaden.
  Läs mer och anmäl dig till våra diagnosspecifika samtalsgrupper här, www.barncancerfonden.se/for-drabbade/psykosocialt-stod/samtalsstod/diagnosspecifika-samtalsgrupper

 • Försäkringskassan                    
  Information om ersättningar till dig som har barn med funktionsnedsättningar.
  www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/om_ditt_barn_har_en_funktionsnedsattning

 • BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin)             
  BUP erbjuder stöd för hela familjen under eller efter en kris, som samtalsstöd eller hänvisning till relevanta insatser och stödformer. Finns även till för vuxna som behöver stöd i att stötta familjen genom krisen som barncancer medför.  BUP finns i hela landet. Hitta din BUP-mottagning här: www.1177.se/hitta-vard/?caretype=Bup&nearby=true&s=distance&lat=59.28373&lng=18.04483