Alexander dog men vi måste fortsätta leva

Hur lever man vidare som förälder när ett barn dör? Och hur hanterar man den enorma saknaden av det barn man har förlorat?

När 18-åriga Alexander gick bort i mars 2017 blev det tomt i villan hemma på Hisingen. Kvar fanns föräldrarna Thomas och Gunilla Falk med sorgen efter sin son. 

Trots att det är fem år sedan Alexander gick bort händer det att Gunilla Falk låtsas att han sitter inne i sitt rum och spelar dataspel. Hon tycker om att tänka att han fortfarande finns. 

Hör Thomas och Gunilla berätta om hur de har kunnat gå vidare trots den svåra förlusten och hur de tillsammans tagit sig vidare i sorgen och saknaden. 

Medverkar gör även psykoterapeut Lilian Pohlkamp som också är lärare och forskare på Ersta Sköndal Bräcke högskola och pratar om sorg, ensamhet och svårigheten med att förlora ett barn.

Lyssna här:

Stöd i din närhet

 • Digitalt samtalsstöd
  Här erbjuds drabbade föräldrar, syskon och närstående ett lättillgängligt och individanpassat samtalsstöd. Innan och efter det ofattbara sker. Tillsammans med en legitimerad terapeut möts man digitalt för att dela känslor och erfarenheter, exempelvis för att hantera att ens barn dött. I mötet är alla känslor tillåtna och man kan tillsammans prata om sorg, rädslor, ångest och oro inför framtiden. Samtalsstödet ges idag av två leg. psykoterapeuter med bred och lång erfarenhet av allt från sorg och kriser, familjer och barn- och unga.
  Boka samtal genom vår hemsida www.barncancerfonden.se/for-drabbade/psykosocialt-stod/samtalsstod/digitalt-samtalsstod

 • Föreningen Vi Som Förlorat Barn (Febe) (Stockholm)        
  Ett ideellt nätverk för föräldrar som har förlorat barn. Inom Febe möts såväl nydrabbade föräldrar som de som förlorat sitt barn längre tillbaka i tiden. Under samtalskvällar får föräldrar dela sina upplevelser med andra föräldrar som befinner sig i en liknande situation, kan upplevas som välgörande och bekräftande.
  Kontakta Febe för mer information om hur du kan ingå i nätverket på www.febe.net/kontakta-oss

 • En serie om sorg                        
  För dig som förälder eller närstående till ett barn som har dött sänder Barncancerfonden en digital samtalsserie.  Samtalen leds av leg. psykoterapeut Suzanne Runesson och i samtalen möter hon drabbade föräldrar, syskon och andra stödpersoner samt experter som har lång erfarenhet sorgebearbetning. Efter varje sändning är du också varmt välkommen till mindre digitala samtalsgrupper och tillsammans med andra som också förlorat ett barn utbyta känslor, tankar och erfarenheter. Du hittar samtalsserien och anmälningslänkar här, www.barncancerfonden.se/for-drabbade/psykosocialt-stod/sorg/en-serie-om-sorg

 • Familj och sorg (ett samarbete mellan Region Västerbotten, Rädda barnen och Svenska kyrkan)
  Familj och sorgs stödgrupper är en plats för sörjande barn, ungdomar och föräldrar ska få möjlighet att träffa andra i liknande situation och ge dem tillfälle att dela erfarenheter med varandra. Grupperna hålls med en helhetssyn på människan, religiöst och partipolitiskt obundet, med en öppenhet att de frågor som känns angelägna får möjlighet att komma fram. Gruppledarna har alla stor erfarenhet av att leda sorgegrupper. Verksamheten är unik i landet.
  Du kanske själv är drabbad, känner någon som är det eller bara vill veta mer om dessa stödgrupper? Alla är välkomna att höra av sig. Ring, skicka e-post eller fyll i formuläret på www.familjochsorg.se/kontakt. Du kan även kontakta dem direkt: kontakt@familjochsorg.se eller telefon: 090-785 13 00

 • Vi som mist-grupper               
  För dig som är förälder till ett barn som har dött i cancer finns våra samtalsgrupper för föräldrar som mist. En trygg mötesplats där du som förälder kan dela dina känslor, tankar och erfarenheter och möta andra föräldrar som också mist ett barn i cancer. Läs mer och anmäl dig på www.barncancerfonden.se/for-drabbade/psykosocialt-stod/sorg/digitala-gruppsamtal-for-dig-som-mist

 • Svenska kyrkan (för alla oavsett tro eller politisk tillhörighet)                    
  De flesta bördor lättar när man får prata med någon som förstår och lyssnar. I kyrkan möter du – via fysiska möten, telefon eller digitalt – människor som kan hjälpa dig. Du kan välja att prata med en präst eller diakon, dela sorgen i en av deras regionala sorgegrupper, träffas och umgås med personer som har erfarenhet av sorg eller få stöd av jourhavande präst som lyssnar när du behöver det. Du behöver inte vara medlem i svenska kyrkan. Hitta och kontakta din församling via www.svenskakyrkan.se/sokforsamling

 • Randiga huset (för barn, unga, föräldrar och familjer)       
  Hos Randiga Huset kan du få hjälp oavsett om du själv är drabbad, känner någon som är det. De finns till för familjer, barn och unga som har eller kommer att förlora en viktig person men också för yrkesverksamma som kommer i kontakt med någon som drabbats.
  Verksamheten erbjuder stöd genom enskilda stödsamtal, mötesplatser och stödgrupper anpassade för barn och unga. De utbildar inom professionen och utrustar yrkesverksamma i att kunna ge bästa möjliga stöd till sörjande familjer. Deltagande i stödgrupp är möjligt ca sex månader efter förlusten och innan dess erbjuder vi enskilda stödsamtal och/eller deltagande i mötesplatser.
  Randiga huset finns i Stockholm och Göteborg. Kontaktinformation hittar du via www.randigahuset.se/kontakt-1

 • Barncancerfondens lokala föreningar
  För barn, unga och familjer och närstående som drabbats av barncancer finns det lokalt stöd att få om du vill prata med andra i samma situation eller enskilt. Barncancerfondens lokala föreningar har ”Vi som mist”-grupper där anhöriga som förlorat ett barn träffas och pratar med varandra. Du hittar din närmsta lokalförening här, www.barncancerfonden.se/lokala-foreningar

 • Ekonomiskt stöd vid barns död                       
  Till dig som föräldrar när ditt barn dör i cancer erbjuder Barncancerfonden ekonomiskt stöd.
  Stödet ges för kostnader som uppstår i nära anslutning till att barnet dör, exempelvis begravningskostnader. Läs mer och ansök på www.barncancerfonden.se/for-drabbade/for-narstaende/familj/forsakring-och-ersattning/ekonomiskt-stod-vid-ett-barns-dod

 • Föreningen Vi Som Förlorat Barn
  Erbjuder direkt stöd till föräldrar, syskon och anhöriga som förlorat ett barn i familjen genom rådgivning och självhjälpstöd till hela familjen. Mötesplatser med grupper som regelbundet träffas, som tex. syskon-, småbarns-, pappa-, mamma- eller annan vuxen samtalsgrupp. Erbjuder också kunskaps- och gemenskapsfrämjande aktiviteter. Grupper och mötesplatser finns över hela landet. Medlemskap krävs. Besök hemsidan på www.vsfb.se

 • På 1177

  Sorg när någon har dött
  För vuxna vill läsa mer om sorg och som kan behöva förståelse för hur sorgeprocessen kan vara för olika personer. En text som handlar om hur det kan vara att sörja någon som har dött. Ta del av texten på www.1177.se/liv--halsa/psykisk-halsa/sorg-nar-nagon-har-dott

  Sorg hos barn och unga
  För föräldrar, vårdnadshavare och vuxna som behöver möta barn och unga i sorg. Stöd och råd i hur man som vuxen kan förstå och möta barn och unga i sorgeprocessen. Du kan läsa om allt från hur barn reagerar olika till konkreta råd om hur du kan prata om sorg med barn och unga. Läs mer på www.1177.se/barn--gravid/nar-familjelivet-ar-svart/nar-barn-mar-daligt/sorg-hos-barn-och-unga

  När ett barn mår psykiskt dåligt                     
  Till dig som är förälder eller på annat sätt finns där för ett barn, exempelvis syskon. Du får veta vilka känslor och tankar barnet kan ha och vad du kan göra. Du får också råd om hur du kan ta hand om dig själv och eventuella syskon. Läs mer på www.1177.se/barn--gravid/nar-familjelivet-ar-svart/nar-barn-mar-daligt/nar-barn-mar-psykiskt-daligt

 • UMO (riktat till ungdomar)
  Stödmaterial som beskriver hur sorg kan se ut och vad man kan göra för att själv hantera sorgen/krisen eller stötta andra som genomlever en kris/sorg. För unga som söker förståelse, stöd och information i en kris och i sorg. Läs mer på www.umo.se/att-ma-daligt/sorg-och-kris/sorg

 • Försäkringskassan                    
  Information om vilka ersättningar du kan få om ditt barn har dött. Läs mer på www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/om_du_har_mist_ett_barn

 • Efterlevnadsguiden                 
  Praktisk råd, information och vägledning för dig som förlorat ett barn, familjemedlem eller anhörig i vad som behöver göras vid en familjemedlems död. Sidan är ett samarbete mellan Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Läs mer på www.efterlevandeguiden.se