Lindas liv långt ifrån drömmen om jobb och hus

Varför ska man behöva vara fattig för att man är sjuk?

När Linda precis fyllt 11 år upptäcktes flera tumörer i hjärnan och den behandling som påbörjades fortsatte under hela tonårstiden. När Linda, som idag är 49 år, arbetat i ett par år kraschade hon. De sena komplikationerna som hon drabbats av efter sin barncancer, kom i kapp. Linda prövades mot arbetsmarknaden under flera år och under tiden kämpade hon med att få ekonomisk hjälp. Till slut konstaterades det att hennes arbetsförmåga var nedsatt till 100 procent. Idag har hon sjukersättning och oroas över sin ekonomiska framtid. 

Barncancerfonden möter ofta vuxna barncanceröverlevare som tvingas bo hos och låna pengar av närstående, när stödet från samhället uteblir. Nivåerna för ersättningarna från socialförsäkringen är generellt så låga att det är nästintill omöjligt för dem som får ersättning att skapa en stabil och självständig livssituation. Det innebär att de kämpar med att få pengarna att räcka – varje månad.

I en forskningsöversikt framtagen av forskarna Niklas Altermark och Mikael Mery Karlsson står det klart att barncanceröverlevare som lever med sena komplikationer har svårare än personer utan funktionsnedsättningar att få jobb och blir oftare beroende av ersättningar från socialförsäkringen än andra grupper.

Att hela tiden oroas över sin ekonomi innebär en långsiktig stress. Över tid får det väldigt stora konsekvenser för människors livskvalité, menar Niklas.

Medverkande i avsnittet är: barncanceröverlevarna Linda och Emila, samt forskaren Niklas Altermark.

Lyssna här: