Ditt urval:

Totalt 6 718 728 kr utdelade inom Utbildning Se anslagsfördelning