Lokalföreningarnas vistelser

Barncancerfondens medlemmar är sex lokala föreningar som stöttar familjer vars barn drabbats av cancer.

De arbetar självständigt inom sina geografiska regioner och bedriver arbetsgrupper inom olika verksamhetsområden. På de lokala föreningarnas sidor kan du läsa mer om de vistelser som de erbjuder.

Lokala föreningar 

Barncancerfonden Södra

Barncancerfonden Västra

Barncancerfonden Östra

Barncancerfonden Stockholm Gotland

Barncancerfonden Mellansverige

Barncancerfoden Norra