Ågrenska

Ågrenska är ett kompetenscenter där personer med sällsynta diagnoser och deras familjer får träffa både andra i liknande situation och experter på sjukdomen.

Samarbetet mellan Ågrenska och Barncancerfonden påbörjades 2006. Sedan dess har många barn och ungdomar som har eller har haft barncancer, deras syskon och föräldrar haft möjlighet att delta i olika temaveckor och vistelser. Ågrenska ligger vackert beläget på Lilla Amundön strax söder om Göteborg och har ett nationellt upptagningsområde. På Ågrenska får alla deltagare möjligheten att öka sin kunskap om barncancersjukdomar, behandlingar och konsekvenserna av dessa i olika situationer, miljöer och sammanhang för att bättre kunna hantera vardagen.

Programmet för varje vistelse skräddarsys utifrån temat, den specifika diagnosen och deltagarnas behov. Föreläsningar hålls av specialister och tillfälle för kunskapsöverföring, både mellan de professionella och de övriga deltagarna finns. Deltagare från tidigare vistelser beskriver att kombinationen av ökad kunskap och gemenskapen med andra i liknande situation, tillsammans med möjligheten att utbyta tankar och erfarenheter med personer som förstår, har varit extra betydelsefull. Ågrenskas vistelser är ett unikt tillfälle att få kunskap och insikt!

Temaveckor

Familjevistelse

Familjevistelserna är för hela familjen till de barn som har eller har haft en specifik cancersjukdom. Till varje familjevistelse kommer ungefär tio familjer.

Föräldraprogrammet innehåller föreläsningar och diskussioner kring aktuella medicinska rön, pedagogiska frågor, psykosociala aspekter samt det stöd som samhället kan erbjuda. Utgångspunkten är föräldrarnas frågor och aktuella situation.

Även andra personer i barnets närhet, som skolpersonal och närstående kan delta i de två utbildningsdagarna som utgör en del av föräldraprogrammet. Föräldrar och personal får ta del av samma information som belyser konsekvenserna av en cancersjukdom. Kunskap och erfarenhet visar att det är mycket värdefullt för fortsatt gott samarbete på hemorten att familj och berörd personal deltar tillsammans.

Barn och syskonen har ett program med skola, förskola och fritidsaktiviteter. Aktiviteterna sker i grupp och är pedagogiskt upplagda. Genom samtal, lek och spel ges möjligheter att utbyta erfarenheter och lära om diagnosen, utifrån ålder och behov. En rad roliga aktiviteter ingår.

Läs mer och anmäl dig här.

Vi som mist-vistelse

För att få tillfälle att reflektera och möta andra familjer som förlorat sitt barn och sitt syskon i en cancersjukdom erbjuder Barncancerfonden varje år en familjevistelse på Ågrenska.

Vistelsen riktar sig till familjer med föräldrar och syskon som mist ett barn/syskon i cancer.

Läs mer och anmäl dig här.

Ågrenska, september 2022. Foto: Victor Sjölin

Anmälan till vistelser på Ågrenska

Barncancerfonden står för kostnaderna för resa och vistelse. Familjevistelserna bekostas delvis av hemlandstinget. För den medföljande personen från barnets skola bekostar Barncancerfonden kursavgiften för de två utbildningsdagarna (tisdag-onsdag) samt resa och logi. Detta gäller familjevistelserna.

Om du har några frågor är du välkommen att ringa Ågrenska på telefon 031-750 91 62. Dit kan du alltid höra av dig för att kolla om det finns platser kvar även om anmälningstiden gått ut. Inbjudan och anmälningsblankett kan du få direkt från Ågrenska eller från någon av konsultsjuksköterskorna på respektive barncancercentrum.

Du kan även vända dig till Barncancerfondens kansli på telefon 08-584 209 00.

Besök Ågrenskas webbplats för mer information.

Ågrenska, september 2022. Foto: Victor SjölinAlice Andersson KayserSamtycke finns, bilden godkänd för tredjepartspublicering.

Kontakt

  • PetraAmbjörnsson

    Petra Ambjörnsson

    Föreningskoordinator Västra