Referensgrupper

För att åstadkomma förändring för cancerdrabbade barn och familjer behöver vi ta tillvara drabbades erfarenheter, behov och synpunkter. Detta gör vi på olika sätt, bland annat genom att arbeta med referensgrupper.

Referensgrupperna bidrar med unik kunskap och kompetens i angelägna frågor som rör våra tre ändamål; forskning, råd och stöd till drabbade samt information. Referensgrupperna hjälper oss att fånga upp och synliggöra relevanta områden för analys och granskning, samt att kvalitetssäkra våra insatser.

Grupperna bildas genom efterlysningar i Barncancerfondens nätverk, till exempel via Facebook eller Instagram och intresseanmälan sker via ett formulär. Urval sker utifrån hur väl intresseanmälan överensstämmer med efterlysningen.

Om att ingå i en referensgrupp

Uppdraget att ingå i en referensgrupp är frivilligt, sker på ideell basis och kan innebära både individuella samtal och samtal i mindre grupper. Samtalen sker främst digitalt, till exempel via videokonferens och utgår från frågeställningar som delas på förhand. Uppdraget kan även innebära kvalitetssäkring av till exempel texter. Det är möjligt att delta anonymt.

Våra referensgrupper

Nedan kan du se våra aktuella referensgrupper. Klicka på länken för att läsa mer eller för att anmäla intresse.

Kontakt

Vill du veta mer om vårt arbete med referensgrupper, vänligen kontakta Ebba Hemmingsson.