referensgrupp-barn-hand-i-hand-720x405.jpg

Övergången från barn- till vuxensjukvården

Vi söker barncancerdrabbade unga vuxna i åldern 18-30 år att ingå i en referensgrupp för arbetet med en rapport som beskriver upplevelser och erfarenheter av övergången från barncancervården till vuxensjukvården. Vad fungerar bra och vad måste förbättras?

Vi söker dig som insjuknade i barncancer innan du fyllde 18 år, behandlades inom barncancervården, och efter att du fyllde18 år övergick till vuxensjukvården för fortsatt behandling, kontroller eller uppföljning.

Vi söker dig som var under pågående behandling vid 18-årsdagen, dig med många vårdkontakter inom vuxensjukvården, men också dig som avslutade din behandling innan du fyllde 18 år. Du kanske har omfattande komplikationer från din cancerbehandling eller så mår du riktigt bra idag. Det vi önskar är era unika berättelser om hur ni upplevde övergången från barncancervården till vuxensjukvården.

Om arbetet med rapporten

Barncancerfonden vill med hjälp av referensgruppen samla in upplevelser och erfarenheter, synliggöra dem och kartlägga eventuella återkommande teman eller gemensamma nämnare.

Syftet med rapporten att bredda kunskapsläget gällande hur övergången från barncancervården till vuxensjukvården fungerar idag, vad som upplevs fungera bra och vad som måste förbättras.

Arbetet leds av Ebba Hemmingsson som är vårdpolitiskt utredare och legitimerad sjuksköterska. Samtalen kommer främst ske under maj månad.

Kontakt

  • Ebba Hemmingsson

    Ebba Hemmingsson

    Enhetschef Samhällskontakter & analys