Helena Carén är månadens forskare i Januari

Barncancerfondens månadens forskare i Januari är Helena Carén, doktor i klinisk genetik. Helena leder en forskargrupp på Sahlgrenska Cancer Center, Göteborgs Universitet, som studerar epigenitik som handlar om hur genetiskt material regleras.

- Vi vet att denna reglering ofta är felaktig i tumörer och i min forskning fokuserar jag på att studera detta i hjärntumörer, säger Helena Carén.

Forskningsgruppen studerar för närvarande hjärntumörer och specifikt de celler som ger upphov till tumörerna (så kallade cancerstamceller) samt normala neurala stamceller. Det gör man för att hitta en bättre och mer specifik behandling. Helenas forskningsgrupp arbetar mycket nära kliniken, med både neurokirurgerna på Sahlgrenska och barnonkologerna på barnsjukhuset.

- Ett av våra mål är att införa en teknik i kliniken som kallas för metyleringsarrayer som kan hjälpa oss att sätta en säkrare diagnos på hjärntumörer. Jag tror att denna teknik mycket snart kommer att användas för att studera varje enskild hjärntumör vilket kommer att underlätta valet av behandlingsstrategi och lite längre fram i tiden också leda till att vi kan utveckla mer riktad och specifik behandling baserat på den enskilda tumörens profil.

Läs med om Helena Carén på Barncancerfondens webbplats
Helena Carén och hennes forskargrupp bloggar om sin forskning på Barncancerfondens blogg.