Månadens forskare

Varje månad presenteras en forskare vars arbete finansieras av Barncancerfondens givare. 

Månadens forskare i juli är:

Olle Lindberg

Vem är du och var arbetar du?
Olle Lindberg. Jag jobbar på Brain Tumor Research Center, University of California San Francisco (UCSF), USA.

Vilket är ditt forskningsområde och vad forskar du på just nu?
Jag forskar på mekanismer som styr tillväxt och spridning av hjärntumörer. Under min doktorandtjänst forskade jag på hur tillväxt och mognad av stamceller i den vuxna hjärnan regleras av proteinet epidermal growth factor (EGF). I stamceller binder EGF till EGF-receptorn på cellens yta vilket leder till att signalvägar kopplade till bland annat tillväxt aktiveras. Om man experimentellt stimulerar hjärnans stamceller med EGF uppvisar de tumörliknande egenskaper. Genetiska förändringar i EGF-receptorn återfinns i hjärntumörer både hos barn och vuxna och leder ofta till ökad aktivering av EGFR, vilket bidrar till tumörutvecklingen. Nu studerar jag, med experimentella metoder, hur en muterad, överaktiv variant av EGF-receptorn (EGFRvIII) styr specifika beteenden som tillväxt och spridning i aggressiva hjärntumörer, samt hur små variationer i signalering från EGFRvIII kan leda till fundamentala skillnader i tumörcellernas beteende. Variation och föränderlighet hos tumörceller utgör en av de stora utmaningarna vid behandling av hjärntumörer idag och vi behöver därför ökad kunskap om de mekanismer som bidrar till detta. Eftersom tumörcellerna inte bara skiljer sig från patient till patient utan också inom en och samma tumör påverkas ofta endast delar av tumörcellspopulationen genom de behandlingar som man har tillgång till idag. Vi hoppas att ökad förståelse för hur EGFRvIII-signalering bidrar till denna variation i tumörcellernas beteende kan leda till utveckling av nya läkemedel och behandlingsstrategier.

Hur har din finansiering från Barncancerfonden påverkat din forskning?
Jag har finansierats av Barncancerfonden genom hela min doktorandutbildning och nu som postdoktor då jag under fyra fått möjlighet att bedriva forskning på framstående forskningsinstitut som UCSF och Karolinska institutet.

Stödet från Barncancerfonden har varit ovärderligt för mig som forskare och gett mig en unik möjlighet att kunna planera min forskning i ett mer långsiktigt perspektiv för att på så vis kunna skaffa mig en stabil grund för min fortsatta forskarkarriär.

Hur ser framtiden inom ditt forskningsfält ut? Vilket/vilka genombrott tror och hoppas du på de närmaste åren?
Med hjälp av nya genetiska metoder har förståelsen för de mekanismer som driver hjärntumörutveckling ökat dramatiskt de senaste åren. Trots att dessa nya molekylära klassificeringar har avslöjat oanad komplexitet, tror jag att ökad fokusering på specifika typer av tumörer kan leda till individualiserade och därmed effektivare behandlingar av hjärntumörer. Detta genom utveckling och klinisk prövning av både nya och existerande läkemedel.  

Övrigt jag vill tillägga:
Jag vill först och främst tacka Barncancerfonden för det finansiella stöd som har möjliggjort min forskning. Jag vill också tacka Barncancerfondens administrativa personal som har varit till stor hjälp, samt min handledare Dr Joanna Phillips och mina kollegor på UCSF.

 

Här kan du läsa om tidigare månadens forskare: 

2016

Juni: Angelica Loskog, professor vid Uppsala universitet
Maj: David Gisselsson Nord, barncancerforskare vid Lunds universitet

April: Frida Abel, forskagruppsledare vid Göteborgs universitet
Mars: Anna Andersson, forskargruppsledare vid Lunds universitet
Februari - Karin Wårdell, professor vid Linköpings universitet
Januari - Gustaf Ljungman, docent och överläkare vid Akademiska barnsjukhuset

2015

December - Marie Arsenian Henriksson, professor vid Karolinska institutet
November - Jonas Mattsson, överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset 
Oktober - Mikael Karlsson, professor vid Umeå universitet
September - Finn Hallböök, professor vid Uppsala universitet
Augusti - Alexander Pietras, forskare vid Lunds universitet
Juli - Frida Holm, postdoktor vid University of California, USA
Juni - Karin Mellgren, överläkare och sektionschef, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Maj - Fredrik Swartling, forskargruppledare, Uppsala universitet
April - Outimaija Mäkitie, docent och barnläkare, Karolinska institutet
Mars - Niclas Roxhed, forskningsledare, Kungliga tekniska högskolan
Februari - Ingrid van´t Hooft, psykolog och specialist i neuropsykologi vid Astrid Lindgrens barnsjukhusJanuari - Helena Carén, medicine doktor och gruppledare vid Sahlgrenska Cancer Center

2014

December - Jonas Abrahamsson, docent och överläkare vid Drottning Silvias Barnsjukhus
November - Lena Wettergren, docent och lektor vid Karolinska institutet
Oktober - Klas Blomgren, barnonkolog och professor vid Karolinska institutet