Månadens forskare

Varje månad presenteras en forskare vars arbete finansieras av Barncancerfondens givare. 

Månadens forskare i juni är:

Angelica Loskog

Vem är du och var arbetar du?
Angelica Loskog, professor (adj) i immunterapi vid Institutionen för Immunologi, Genetik och Patologi (IGP) vid Uppsala Universitet.

Vilket är ditt forskningsområde och vad forskar du på just nu?
Jag utvecklar immunterapier för cancer, bland annat B cells leukemier och lymfom. De flesta känner till att kroppens immunförsvar försvarar kroppen mot virus och bakterier men immunförsvaret är också viktigt för att skydda oss mot cancer. Med immunterapier kan man hjälpa immunförsvaret att bli bättre på att känna igen och döda cancerceller i kroppen. Just nu utför jag en klinisk prövning där patientens egna immunceller från blod (T celler) kan utrustas med målsökande proteiner som kallas CAR på laboratoriet. CAR T cellerna kan sedan injiceras tillbaka i patientens blod. När CAR T cellerna träffar på cancerceller kommer de att känna igen och döda cancercellerna. CAR T cell terapi har visat sig mycket effektivt i amerikanska studier och vår studie är den första som startat i Europa men fler är i startgroparna.

Hur har din finansiering från Barncancerfonden påverkat din forskning?
CAR T cell terapi har visat sig särskilt effektiv vid behandling av barnleukemier i USA. I vår studie använder vi en ny typ av CAR T celler och har därför primärt bara fått tillstånd behandla vuxna. Med hjälp av barncancerfonden har vi arbetat på laboratoriet med blodprover från barn med leukemi för att säkerställa att våra CAR T celler också visar effekt och kan döda barnleukemiceller i odlingsskålar. Vi arbetar även regulatoriskt för att säkerställa att vårt läkemedel är så pass säkert att vi så snart som möjligt kan få tillstånd av Läkemedelsverket att inkludera barn med leukemi i vår kliniska prövning.

Hur ser framtiden inom ditt forskningsfält ut? Vilket/vilka genombrott tror och hoppas du på de närmaste åren?
CAR T cells terapi är en av de största framgångarna på senare tid inom behandling av leukemier och lymfom då terapin visat sig effektiv och gett långvariga responser hos många patienter där konventionell terapi inte längre hjälpt patienten. Terapiformen har fått en så kallad ”breakthrough” status av myndigheten i USA vilket ska påskynda processen för att CAR T celler ska bli en etablerad behandlingsmetod och jag hoppas att utvecklingen ska ta fart även här i Europa så att terapin blir tillgänglig för fler patienter.

Övrigt jag vill tillägga:
Ett stort Tack till Barncancerfonden som i många år stöttat vår forskning i Uppsala och tack till alla er som på olika sätt bidrar till forskning och utveckling av nya behandlingsmetoder inom barnonkologin! Ert bidrag behövs och möjliggör viktiga framsteg.

 

Här kan du läsa om tidigare månadens forskare: 

2016

Maj: David Gisselsson Nord, barncancerforskare vid Lunds universitet
April: Frida Abel, forskagruppsledare vid Göteborgs universitet
Mars: Anna Andersson, forskargruppsledare vid Lunds universitet
Februari - Karin Wårdell, professor vid Linköpings universitet
Januari - Gustaf Ljungman, docent och överläkare vid Akademiska barnsjukhuset

2015

December - Marie Arsenian Henriksson, professor vid Karolinska institutet
November - Jonas Mattsson, överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset 
Oktober - Mikael Karlsson, professor vid Umeå universitet
September - Finn Hallböök, professor vid Uppsala universitet
Augusti - Alexander Pietras, forskare vid Lunds universitet
Juli - Frida Holm, postdoktor vid University of California, USA
Juni - Karin Mellgren, överläkare och sektionschef, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Maj - Fredrik Swartling, forskargruppledare, Uppsala universitet
April - Outimaija Mäkitie, docent och barnläkare, Karolinska institutet
Mars - Niclas Roxhed, forskningsledare, Kungliga tekniska högskolan
Februari - Ingrid van´t Hooft, psykolog och specialist i neuropsykologi vid Astrid Lindgrens barnsjukhusJanuari - Helena Carén, medicine doktor och gruppledare vid Sahlgrenska Cancer Center

2014

December - Jonas Abrahamsson, docent och överläkare vid Drottning Silvias Barnsjukhus
November - Lena Wettergren, docent och lektor vid Karolinska institutet
Oktober - Klas Blomgren, barnonkolog och professor vid Karolinska institutet