Barncancerfonden lanserar innovationsprojektet BrainChild i samarbete med EQT Foundation – vill skapa nya förutsättningar för barncancerforskning

Enorma mängder forskningsdata om barncancer samlas idag in över hela världen i olika format och separata databaser som sällan är utformade för att delas. Med innovationsprojektet BrainChild ska Barncancerfonden undersöka möjligheten att skapa nya förutsättningar för barncancerforskning genom en centraliserad dataplattform för att lagra, analysera och dela data med forskare och kliniker. Med finansiering om 100 000 euro från EQT Foundation inleds en förstudie under hösten 2023.

Idag finns stora mängder data kring ett barn som drabbas av cancer, men dessa är svåråtkomliga där olika institutioner ofta använder sig av olika infrastrukturer och system för datalagring, vilket gör det svårt att komma åt rätt information och få system att prata med varandra.

Genom BrainChild vill Barncancerfonden undersöka möjligheten att skapa en centraliserad dataplattform för att lagra, analysera och dela data om barncancer med forskare och kliniker. Med hjälp av AI-teknik och tillgången till storskaliga data hoppas Barncancerfonden att BrainChild kan överbrygga tidigare utmaningar och underlätta effektivt informationsutbyte mellan olika aktörer. Förhoppningen är att BrainChild ska fylla ett viktigt behov i den globala forskningsinfrastrukturen och bidra till att påskynda betydande framsteg inom utvecklingen av nya behandlingar.

– Trots de forskningsframsteg som gjorts är barncancer den vanligaste dödsorsaken till följd av sjukdom hos barn i Sverige, och inför vissa diagnoser står vi fortfarande handfallna. Med en gemensam dataplattform skulle barncancerdata kunna tillgängliggöras på ett helt nytt sätt, vilket i förlängningen betyder att vi kan få svar på frågor vi inte ens vet att vi borde ställa. Jag är övertygad om att big data och AI kommer att revolutionera forskningens möjligheter att förstå hela bilden av samspelande faktorer, och i det kan BrainChild spela en oerhört viktig roll säger Elinor Westerberg, chef strategisk affär på Barncancerfonden.

Näringsliv och ideell sektor visar vägen

BrainChild inleddes under våren 2023 och EQT Foundation går nu in med 100 000 euro för att finansiera den förstudie som ska identifiera förutsättningarna att samla och ena globala barncancerrelaterade data. Utöver finansiellt kapital, bidrar EQT och EQT Foundation med expertis och ett brett kontaktnät över hela världen i de projekt de investerar i. För BrainChild kommer bland andra Sven Törnkvist, Head of EQT Digital, Marcos Alvarez, Director EQT Partners och Celine Bale, Vice President EQT Partners, att följa och stötta projektet som en del av EQT Foundations Deal Team.

– BrainChild går helt i linje med EQT Foundations syfte, att stödja initiativ som med hjälp av disruptiv teknik bryter ny mark, och är samtidigt ett utmärkt exempel på ett internt skapat projekt som kan bidra till en systemförändring. Vi är övertygade om att Barncancerfonden genom sitt projekt kan påskynda betydande forskningsframsteg med sikte på en ökad överlevnad. Givet organisationens historia, expertis och breda nationella- och internationella nätverk är Barncancerfonden perfekt lämpade att driva den här sortens av utvecklingsprojekt, säger Sven Törnkvist, Head of EQT Digital och en del av EQT Foundation Deal Team.

Från förstudie till skarp utveckling

I Sverige drabbas i snitt 350 barn av barncancer varje år, av dem dör tyvärr ungefär 50. Trots forskningsframsteg så ligger överlevnaden endast på 85 procent vilket gör barncancer till den vanligaste dödsorsaken till följd av sjukdom. 

I Barncancerfondens uppdrag ingår att skapa förutsättningar för barncancerforskning. BrainChild är ett initiativ för att kunna ta snabbare kliv mot att fler barn överlever utan fysiska och psykiska men. I höst inleds förstudien för att undersöka möjligheten att samla globala hälsodata kopplat till barncancer. Efter förstudien utvärderas potentialen i olika vägval, och projektet går därefter in i sin nästa fas.

–Tack vare EQT Foundations investering i BrainChild har vi nu möjlighet att undersöka vad som krävs för att sjösätta vår idé. Vi är otroligt glada för att EQT Foundation likt oss ser potentialen i att skapa en helt ny övergripande infrastruktur för forskare och kliniker, och vi ser med spänning fram emot att ta nästa steg avslutar Elinor Westerberg, chef strategisk affär på Barncancerfonden.

Om BrainChild

BrainChild är ett projekt initierat av Barncancerfonden i syfte att undersöka möjligheten att skapa en centraliserad dataplattform för att lagra, analysera och dela data om barncancer med forskare och kliniker. Med hjälp av AI-teknik och tillgången till storskaliga data hoppas Barncancerfonden att BrainChild ska fylla ett viktigt behov i den globala forskningsinfrastrukturen och bidra till att påskynda betydande framsteg inom utvecklingen av nya behandlingar. Projektet är ett samarbete mellan Barncancerfonden och EQT Foundation, som bland annat finansierar en förstudie som inleds hösten 2023. För mer information, www.barncancerfonden.se/brainchild

Om EQT Foundation

EQT Foundation är en investerare och inkubator som stöttar disruptiva innovationer. Grundat av EQT Partners, med EQTs kultur och värderingar i fokus, strävar EQT Foundation efter en stark positiv påverkan i samhället med hjälp av hela EQTs organisation. Genom att stötta entreprenörer, forskare och ideella organisationer, och samtidigt nyttja EQTs drivkraft och expertis, strävar EQT Foundation efter att skapa en inkluderande och regenerativ framtid. För mer information, eqtfoundation.com