Enorma mängder forskningsdata om barncancer samlas idag in över hela världen, i olika format och separata databaser som sällan är utformade för att delas. Med innovationsprojektet BrainChild vill Barncancerfonden skapa förutsättningar för barncancerforskning genom en centraliserad dataplattform för att analysera och dela data med forskare och kliniker.

Idag överlever 85% av barn som drabbas av cancer, men vi måste nå de sista 15% som ännu inte kan botas. BrainChild är ett banbrytande projekt initierat av Barncancerfonden och som syftar till att möjliggöra en centraliserad dataplattform för barncancerforskning. Idag finns stora mängder data kring ett barn som drabbas av cancer, men institutionerna använder sig ofta av olika infrastrukturer och system för datalagring, vilket gör det svårt att både komma åt rätt information och få system att prata med varandra. 

Med hjälp av AI-teknologi och storskaliga data, vill BrainChild integrera och optimera användningen av hälso- och medicinska data. Projektet strävar efter att främja precisionsmedicin och individanpassad vård för barn med cancer. Genom att samla, analysera och dela data på ett effektivt sätt hoppas vi på att accelerera forskningsframsteg och utveckla nya behandlingsmetoder. 

Finansiering och projektstart 

Tack vare finansiering från EQT Foundation kunde en förstudie utföras under hösten 2023. Förstudien genomfördes med över 30 externa företrädare från akademi, näringsliv och sjukvård.  

I maj 2024 beslutade regeringen att avsätta 10 MSEK till projektet. Finansieringen innebär att Barncancerfonden nu kan gå vidare och bygga en första prototyp som bidrar till att på ett säkert sätt samla befintliga barncancerdata och integrera AI-teknologi. 

Arbetet kommer att ske i nära samarbete mellan Barncancerfonden, GMS Barncancer, SciLifeLab/DDLS och Sectra/AIDA. Även de redan etablerade infrastrukturer som Barncancerfonden finansierar, till exempel Barntumörbanken, kommer fortsätta vara involverade i projektet. Samtliga aktörer spelar en avgörande roll i Sveriges ekosystem för barncancerforskning.  

Målet är att BrainChild ska möjliggöra nya och innovativa forskningssamarbeten, modernisera vården och fortsatt säkra insamlingen av genetiska data och bilddata från barn som drabbats av cancer. 

Kontakt

  • ElinorWesterberg

    Elinor Westerberg

    Enhetschef/Chef strategisk affär

  • AnnaEklöf

    Anna Eklöf

    Ansvarig affärsutveckling & filantropi