Din vara har lagts i varukorgen Gå direkt till kassan eller

Verksamhetsberättelse 2018

Så används din gåva

Varje krona gör skillnad i kampen mot barncancer. Vårt löfte till våra givare är att göra mesta möjliga nytta med de medel vi samlar in.

Barncancerfonden arbetar för att förebygga och bekämpa cancersjukdomar bland barn. Vi arbetar även för en bättre vård samt för att underlätta livssituationen för drabbade barn och deras familjer. Vi jobbar aktivt för att uppnå vår vision, att utrota barncancer. Det är så här vi använder din gåva.

Den största andelen av våra insamlade medel används för att finansiera forskning. Det är ett långsiktigt och helt avgörande arbete som bidrar till att förhindra, och slutligen utrota, barncancersjukdomar. Samtidigt arbetar vi aktivt för att drabbade barn och deras familjer ska få de råd och stödinsatser som de behöver samt öka kunskapen och medvetenheten kring barncancer i samhället.

Vi väger därför våra insatser noggrant, för att göra mesta möjliga nytta med de medel vi samlar in.

Hit går hundralappen

Graf som visar fördelningen av finanser.

*Våra nyckeltal enligt Svensk insamlingskontroll skiljer sig mot vad som redovisas ovan. Detta eftersom ränteintäkter och liknande resultatposter från Barncancerfondens långsiktiga värdepappersinnehav inkluderas i beräkningsmodellen.

De tre ändamålen bidrar till att utrota barncancer

För att nå vår vision, att utrota barncancer, behövs mer resurser till forskning. Det är också viktigt att de som drabbas av barncancer, både barnen och deras familjer, ska få de råd och det stöd som de behöver och har rätt till. För att Barncancerfonden fortsatt ska kunna finansiera forskning och bidra med viktiga råd- och stödinsatser är vårt tredje ändamål, information, en viktig förutsättning. Informationsändamålet är därmed viktigt både för att öka kännedomen och höja kunskapsnivån om barncancer och varför din gåva är viktig.

Forskning & utbildning

Barncancerfonden är den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige. Vi stödjer också utveckling av nya behandlingsmetoder samt fortbildning inom barncancer. Våra insatser till ett samlat värde av 274 miljoner kronor under 2018 gick bland annat till:

 • I år utbildades 170 stycken barn- och undersköterskor, sjuksköterskor och läkare inom barnonkologisk omvårdnad.
 • 137 miljoner kr fördelades i höstutlysningen. Det är en rejäl ökning jämfört med förra året och innebär att rekordmånga forskningsprojekt finansieras.
 • För att öka rekryteringen till området barnonkologi samt för att öka antalet kliniska forskningsprojekt finansierades vid årsslutet 13 ST-tjänster inom barncancer.
 • Medfinansierat Hematologisk Onkologisk PrövningsEnhet (HOPE) vid Nya Karolinska sjukhuset för tidiga kliniska läkemedelsprövningar.
 • Finansierat 16 praktiktjänstgöringar – en satsning för läkare och sjuksköterskor verksamma utanför de banonkologiska centrumen att under en begränsad tid praktisera vid ett barnonkologiskt centrum.
 • Delat ut 62 miljoner kronor till forskartjänster inom barncancer.
 • 10 miljoner kronor fördelades på 5 anslag inom området medicinteknik.

Råd & stöd

Vi planerar, arrangerar och vidareutvecklar viktiga råd- och stödinsatser till drabbade barn och deras familjer. På så sätt bidrar vi till att ge barn och familjer möjligheten till både rehabilitering och nödvändig rekreation. Insatserna inom området, som omfattade omkring 43 miljoner kronor under 2018, gick bland till:

 • Det tidigare Poskodlotteriet-finansierade projektet Maxa livet har övergått i permanent verksamhet. Maxa livet är ett program som riktar sig till vuxna barncanceröverlevare syftet är att förbättra de vuxna barncanceröverlevares livssituation samt stärka dem.
 • Genomfört fem samtalsträffar för mor- och farföräldrar, till cancersjuka barn, tillsammans med Lennart Björklund, psykoterapeut och auktoriserad socionom.
 • 400 personer har fått möjlighet att besöka Almers hus får några dagars eller en veckas avkoppling och umgänge med andra i motsvarande situation.
 • Ågrenska har genomfört sju vistelser för familjer som drabbats av barncancer som innefattar både utbildning inom den barncancerdiagnos som drabbat barnet men även rekreation och utbyte av erfarenheter för den drabbade familjen.
 • Löpande verksamhet såsom konsultsjuksköterskor, syskonstöd samt läger och vistelser.

Information

Vi jobbar aktivt med att producera och sprida viktig information, driva opinion och frågan om cancersjukdomar hos barn och ungdomar, vilket bland annat innefattar kännedoms- och kunskapshöjande insatser. Informationsändamålet har bland annat använt årets budget om 58 miljoner kronor till att under 2018 genomföra följande insatser:

 • Opinionskampanjen "Socialministerns löfte" en uppföljning av förra årets kampanj ”Om jag var socialminister”.
 • Arrangerat seminarium i Almedalen på temat barncancervård där samtliga riksdagspartier kom överens om särskilda satsningar på barncancervården.
 • Belyst aktuell barncancerforskning samt nu- och framtida utmaningar för forskare genom Barncancerrapporten 2018.
 • Arrangerat den mycket uppskattade insamlingsgalan ”Barncancergalan - det svenska humorpriset”.
 • Informerat om barncancer och Barncancerfondens verksamhet i egna kanaler så som sociala medier, webbplatsen, våra publikationer samt mot press och media.
 • Lanserat filmerna Låtsaskompisarnas gäng som översatts från en amerikansk förlaga.
 • Givit ut boken Livet på paus. En bok för tonåringar som behandlas för cancer. Boken kompletterades med en Youtubeserie som porträtterar tre cancersjuka tonåringar.