Att genomgå en behandling mot barncancer är en lång resa. Helena och hennes familj första kontakt med Barncancerfonden var främst genom det informationsmaterial och de broschyrer familjen tilldelades när Ebba, som idag är färdigbehandlad för leukemi, fick sin diagnos. Med tiden ökade kännedomen för Barncancerfondens verksamhet och i dag är det framförallt konsultsjuksköterskorna och syskonstödjarna betydelsefulla roll som Helena vill lyfta.

- Ebba var inlagd på sjukhus under en lång tid i början av sin behandling. Av förklarliga skäl blev kontakten med skolan något som nedprioriterades. Energin och tanken fanns inte hos oss som föräldrar att förmedla information och föra en dialog med skolan, berättar Helena.

För Ebbas storasyster Johanna har också syskonstödjaren varit värdefull. Helena berättar att det framförallt varit Johannas känsla av att få möta någon som förstår vad man som syskon går igenom, utan att behöva förklara, som varit viktigt.

- Det var oerhört betydelsefullt att konsultsjuksköterskan då kunde kliva in och ta den rollen och informera Ebbas klass och skola om hennes sjukdom och behandling, fortsätter Helena.

- Johanna uppskattade att göra aktiviteter tillsammans med andra syskon och syskonstödjaren som inte kändes sjukhusstyrda och att hitta en gemenskap i det friska, i en tid som präglades mycket av syskonets sjukdom. Det var en insats som verkligen hjälpte till på traven i att försöka bevara det vanliga i en annars ovanlig situation, berättar Helena.

Helena med familj har haft en nära kontakt med Barncancerfonden, inte minst genom Ebbas medverkande i den julkampanj som visades för andra året i rad. Helena berättar att hon och hennes familj uppskattat det stöd hon upplever att Barncancerfonden erbjuder till drabbade familjer.

- Min bild av Barncancerfonden är mycket ljus. Barncancerfondens arbete gör skillnad, både forskningsmässigt men även i form av stöd till oss familjer. För vår del har vi haft stor nytta av det stödmaterial som erbjuds, och vi har uppskattat att det varit lättillgängligt och funnits något för alla. Alltifrån skolmaterial till bra avsnitt för mormor och morfar att läsa.

- Vi upplever också att Barncancerfondens arbete präglas av mycket hopp, tillägger Helena.

Hopp har varit en central del bakom Ebbas beslut att ställa upp som lucia. Genom att delta i kampanjen berättar Helena att Ebba kände att hon kunde vara med och förmedla en hoppfullhet och visa på att livet fortsätter trots cancern.