När vi stänger böckerna för 2018 kan vi blicka tillbaka på ännu ett fantastiskt resultat, både i termer av insamlade medel, stabil finansiell utveckling och starka insatser inom verksamheten. I detta kapitel kan du ta del av Barncancerfondens Förvaltningsberättelse för 2018, samt årets räkenskaper.

Den forskning vi på Barncancerfonden finansierar sträcker sig som regel över en längre tid. I praktiken innebär det att vi i samband med beviljande av ett forskningsprojekt åtar oss att utbetala medel under flera år. För att säkerställa att vi även i tider av minskade gåvor kan leva upp till dess åtaganden förvaltas en del av det insamlade kapitalet i olika typer av finansiella instrument. Som stöd för denna förvaltning har Barncancerfondens styrelse en finansnämnd bestående av Barncancerfondens ekonomichef samt externa personer som besitter god kunskap om kapitalmarknaden.

Åke Wideqvist, ekonomichef på Barncancerfonden kommenterar årets resultat:

“Med drygt 400 miljoner kronor i insamlade medel för 2018 är även årets resultat helt fantastiskt. Det grundar sig i alla våra givares fantastiska engagemang. Ur ett ekonomiskt perspektiv har vi presterat väl. Under 2018 samlade vi in 411,6 (425,1) miljoner kronor. Det är något lägre än föregående år, vilket beror på en enskild gåva om hela 50 miljoner kronor som tog oss till högre nivåer under 2017.

Under 2018 delade vi ut den rekordstora summan på 274 miljoner kronor till forskning. En ökning som innebär att fler forskningsprojekt har finansierats i år, vilket återigen är tack vare våra givare. Vidare har vi även etablerat ett nordiskt samarbete i syfte att stärka det gränsöverskridande forskningsarbetet.”

Fördelning av insamlade medel

Huvuddelen av våra insamlade medel används för att finansiera forskning inom barncancersjukdomar. Samtidigt är vårt arbete med råd- och stödinsatser till drabbade och deras familjer, samt våra ansträngningar för att höja medvetenheten kring barncancer helt avgörande för att vi på sikt ska uppnå vår vision. Insamlingsarbetet är också en viktig del av vår verksamhet, dit totalt 11 procent av våra gåvor allokeras. Här är vi dock mycket noggranna med att varje spenderad krona ska generera tydligt värde, så att vi kan göra mesta möjliga nytta för de som verkligen behöver det. Totalt 4 procent av våra insamlade medel används för att täcka administrativa kostnader.

 

Så används din gåva

  Så används din gåva
Forskning och utbildning 62
Råd och stöd 10
Information 13
Insamling 11
Administration 4