Så funkar Swim of Hope

Alla typer av simföreningar kan vara med och arrangera Swim of Hope tillsammans med sina medlemmar.

Tillsammans utövar era medlemmar sin favoritaktivitet och samlar in pengar till kampen mot barncancer. Som förening kostar det inget att arrangera ett Swim of Hope.

Alla typer av simföreningar kan ställa upp i Swim of Hope. Man behöver alltså inte vara en förening som endast simmar. Är man en förening som utövar vattepolo, konstsim eller simhopp är man också välkommen att ställa upp i Swim of Hope!

De enda som krävs är att man som förening har en bassäng att utöva sin sport i och har medlemmar som vill samla in pengar till ett gott ändamål. Alla pengar som samlas in under Swim of Hope delas lika mellan föreningen och Barncancerfonden.  

Swim of Hope genomförs mellan september till december.

Fakta om barncancer

 • Varje år drabbas 300 barn av cancer i Sverige
 • Barncancer är den vanligaste dödsorsaken för barn mellan 1-14 år.
 • Tack vare framgångsrik forskning överlever idag 80 procent av de barn som drabbas. Det är bra – men inte tillräckligt.
 • Barncancerfondens vision är att utrota barncancer. För att det ska bli möjligt krävs att mer pengar samlas in till finansiering av livsviktig forskning.

Exempel på upplägg i Swim of Hope 

Nedan presenteras lite olika förslag på vad din förening kan ha för upplägg på ert event. Ni är självklart fria att ha ett eget upplägg på ert event så länge pengarna delas lika mellan föreningen och Barncancerfonden och att ni genomför ert event någon gång mellan september till december.

Så funkar simmarnas Swim of Hope

 • Alla simmare skaffar sina egna sponsorer vilka satsar ett valfritt belopp per meter. Man kan som sponsor även satsa ett engångsbelopp.
 • Deltagarna simmar i en timme och multiplicerar antalet simmade meter med beloppet som sponsorerna har satsat.
 • Efter sponsorsimmet skickar klubben en faktura till sponsorerna.

Exempel: Satsar sponsorn 30 öre per meter och simmaren lyckas simma 2 500 meter kommer klubben fakturera sponsorn 2 500 x 30 öre = 750 kronor.

Det ger alltså simklubben 375 kronor och Barncancerfonden 375 kronor. 

Så funkar simhopparnas Swim of Hope

 • Alla simhoppare skaffar sina egna sponsorer vilka satsar ett valfritt belopp per poäng. Man kan som sponsor även satsa ett engångsbelopp.
 • Simhoppet genomförs med en tävling om åtta hopp.
 • Hoppen poängbedöms utefter traditionella svårighetsgrader.
 • Slutpoängen ligger till grund för hur många ören/kronor per sammanlagd poäng som varje hoppare har fått ihop.

Med det här upplägget kan alla vara med, oavsett svårighetsgrad, då man kan göra åtta fothopp eller andra enkla hopp om man vill.

Exempel: Satsar sponsorn 3 kronor per poäng och hopparen lyckas få ihop 220 poäng kommer klubben fakturera sponsorn 220 x 3 kronor = 660 kronor.

Det ger 330 kronor till klubben och 330 kronor till Barncancerfonden.