Barncancerrapporten

Barncancerrapporten är en årlig rapport som lyfter fram forskning som Barncancerfonden stöttar.

Barncancerrapporten 2019

Årets rapport lyfter vikten av forskning om sena komplikationer som uppkommer till följd av cancerbehandling. Det här är ett område som är högt prioriterat för Barncancerfonden.

Barncancerrapporten 2019 granskar även vilken uppföljning och vård som barncanceröverlevare erbjuds. Granskningen visar på stora brister. Vi måste göra allt för att stödja de barn som drabbas av cancer och se till att de får rätt vård och uppföljning. Och vi måste göra allt för att förhindra att sena komplikationer över huvud taget uppstår. För att nå dit är forskning den enda vägen framåt.

Ladda ner Barncancerrapporten 2019 (PDF).

Barncancerrapporten 2018

2018 års rapport undersöker under vilka omständigheter cancerdrabbade barn i Sverige behandlas eller deltar i kliniska studier utomlands och varför en del föräldrar på eget initiativ söker upp behandlingar utomlands för sina sjuka barn.

Barncancerrapporten i år fokuserar även på vad det är som gör att cancerdrabbade barn dör av sjukdomen och vilka frågor forskarna behöver finna svar på för att alla barn ska överleva.

Ladda ner Barncancerrapporten 2018 (PDF)

Barncancerrapporten 2017

2017 års rapport har den nya generationens cancerbehandlingar i fokus – och hur dessa kan bidra till det genombrott som behövs för att fler barn ska överleva.

Barncancerrapporten 2017 berättar också varför inte ens hälften av nya cancerläkemedel testas på barn och vad som krävs för en förändring

Ladda ner Barncancerrapporten 2017 (PDF)

Barncancerrapporten 2016

Rapporten fokuserar på vikten av infrastruktur – såsom register, biobanker och nätverk – för att nå framgångar inom barncancerforskningen, samt behovet av specialistutbildade läkare och sjuksköterskor inom barncancervården för att förhindra en vårdkris.

Ladda ner Barncancerrapporten 2016 (PDF)

Barncancerrapporten 2015

Fokus i rapporten är barncancersjukdomar som drabbar få barn och som därför ställer särskilda krav på forskningen och forskningssamarbetet, samt på forskning kring vårdens omhändertagande av de sjuka barnen.

Ladda ner Barncancerrapporten 2015 (PDF)

Barncancerrapporten 2014

Skonsammare strålning mot barnens hjärnor. En fruktjuice som kan bli ny cancerbehandling. Och tekniken som sätter en antenn i tumören. Det är några av de drygt 160 olika forskningsprojekt om barncancer som pågår i Sverige just nu. I rapporten kan du läsa om dem och många fler.

Ladda ner Barncancerrapporten 2014 (PDF)

Barncancerrapporten 2013

Från rapporten: Leukemi är den vanligaste cancerdiagnosen för barn och ungdomar och en diagnos där det har skett dramatiska förbättringar i överlevnaden de senaste trettio åren. Men tjugo procent av barnen dör fortfarande, så mer behöver göras.

Ladda ner Barncancerrapporten 2013 (PDF)

Nyfiken på mer?

Här kan du läsa utvalda artiklar ur våra Barncancerrapporter.

Till rapporterna