Statsminister Ulf Kristerssons och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson besöker Genomic Medicine Sweden där David Gisselsson Nord berättar om projektet GMS Barncancer. Foto: Christina Lucas

Viktigt med uthålligt statligt stöd till mer precisa cancerdiagnoser

"Vi är glada att statsministern och sjukvårdsministern lyfter barncancer och det extremt viktiga och spännande som händer inom GMS och inte minst projektet GMS Barncancer", säger Barncancerfondens generalsekreterare Ola Mattson med anledning av statsminister Ulf Kristerssons och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johanssons besök på Genomic Medicine Swedens lokaler i Solna på onsdagen.

En av dem som ministrarna träffade var David Gisselsson Nord som är professor i molekylär patologi vid Lunds universitet och överläkare vid Klinisk patologi i Region Skåne, och co-chair för projektet GMS Barncancer som är ett unikt projekt där alla barn som utreds för cancer i ett tidigt skede får en kartläggning av hela arvsmassan.

Helgenomsekvensering innebär en möjlighet att ställa en mer precis diagnos, ge mer individanpassad behandling, få bättre kunskap om barncancer och ett bättre underlag för forskningen. Projektet har möjliggjorts genom finansiering av Barncancerfonden men också med tillskott från Socialdepartementet. I våras beslutade regeringen att skjuta till ytterligare 10 miljoner kronor för att att helgenomsekvensering ska blir en del av rutinsjukvården inom barnonkologi.  

– Genetiska analyser kommer att bidra till att rädda liv som inte hade varit möjligt för bara några år sedan och utvecklingen går rasande fort fram. Vi står inför en revolution på barncancerområdet där ny teknik och precisare diagnostisering öppnar för individuella behandlingar som inte tidigare varit möjliga. Barncancerområdet leder vägen fram mot morgondagens medicin på många områden, framhåller Ola Mattsson.

Samarbetet mellan staten och Barncancerfonden har skapat förutsättningar för nödvändig infrastruktur och Barncancerfonden hoppas att staten kan fortsätta och öka sina investeringar på området.

– Om staten kan bära en större del av den finansiering som krävs för införande av precisionsmedicin inom barnonkologin så kan Barncancerfonden fortsätta att satsa på nya utvecklingsområden och bidra till excellens i den svenska barncancerforskningen, säger Ola Mattsson . 

Fortsatta uthålliga satsningar behövs

Vid presskonferensen efter studiebesöket lyfte både statsminister Ulf Kristerssons och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson upp vikten av precisionsmedicin men också att mer kraftsamling behövs för att alla patienter i alla delar av landet ska få tillgång till modern sjukvård. Statsminister Ulf Kristersson konstaterade också att civilsamhällets aktörer blir allt viktigare.

Enligt sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson gör regeringen bedömningen att det behövs ett mer uthålligt nationellt stöd till verksamheter inom precisionsmedicin.  

– Så därför kommer vi inom ramen för cancerstrategin och arbetet, det berör sällsynta sjukdomar inte minst, att se till att vi hittar former för att från regeringens sida stödja verksamheten mer uthålligt, sade sjukvårdsministern i samband med besöket.