Bild: Uppsala Universitetet

Nytt datorspel och studie ska dämpa oro inför protonstrålbehandling

Till Skandionkliniken i Uppsala kommer många barn med cancer som ska behandlas med protonstrålning. För att barnen ska känna sig trygga och lugna inför behandlingens olika delar har en forskargrupp vid Uppsala universitet tagit fram ett förberedelsematerial i form av ett datorspel som finansieras med medel från Barncancerfonden.

Spel ska minska oro i ovan miljö

Även om själva behandlingen i strålningsmaskinen inte känns så är maskinen stor och låter på ett speciellt sätt, och barnens föräldrar får inte närvara under själva strålningstillfället. Barnet behöver ligga helt stilla under behandlingen för att strålarna ska hamna på cancern och inte träffa frisk vävnad. Det är inte alltid lätt och barn som får strålbehandling mot huvudet har en stel mask över ansiktet för att fixera huvudet mot britsen. Detta kan upplevas obehagligt för barn som inte är vana vid utrustningen eller sjukhusmiljön. Det interaktiva spelet som nu tas fram ska förbereda barnet och minska oro inför behandlingen.

- Vi har skapat ett datorspel för barn som visar hur strålbehandlingen på Skandionkliniken går till och olika saker barnen kan tänka på för att stilla sin oro. Vi har tagit fram spelet tillsammans med barn som genomgått strålbehandling, och nu testas det av barn som ska behandlas för första gången. Vår förhoppning är att spelet ska bidra till en större förståelse och en känsla av trygghet inför strålbehandlingen, säger Catarina Cederved, doktorand vid Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barn hälsa.

Datorspel utvecklat utifrån barnens perspektiv

Nio barn som genomgått strålbehandling har varit delaktiga i processen i att ta fram spelet, och delat med sig av sina upplevelser kring behandlingen. Även spelets namn, Strålningsvärlden och jakten på de nyfikna mojisarna, är ett förslag från ett av barnen. Datorspelet har utifrån barnens berättelser, synpunkter och förslag utvecklats i samarbete med lärare och studenter vid institutionen för speldesign på Campus Gotland. I spelet möts barnen av en animerad karta över de rum de kommer att besöka under behandlingstiden, och kan klicka in spelkaraktären i de olika miljöerna för att spela enklare mini-spel och lära sig mer om varje steg i behandlingen. I spelet får karaktären pärlor när den klarar av steg i behandlingen, precis som i verkligheten för de barn i Sverige som behandlas för cancer.

Studie undersöker hur väl spelet fungerar

Förhoppningen med spelet är att barnen ska känna sig tryggare i en vårdmiljö och att färre barn ska behöva sövas inför behandlingen då det kan vara extra påfrestande för kroppen som redan är under behandling. I samband med att spelet nu testas av barn som ska genomgå protonstrålbehandling för första gången undersöks hur oroliga de känner sig och vad de tycker om spelet. Utifrån studien ska spelet sedan finjusteras och färdigställas för att finnas tillgängligt för alla barn som ska strålbehandlas på Skandionkliniken. Projektet är finansierat med medel från Barncancerfonden. Läs mer om datorspelet Strålningsvärlden och jakten på de nyfikna mojisarna här: Spel ska underlätta för barn med cancer - Uppsala universitet

Protonresan - ett virtuellt förberedelsematerial

Under våren 2022 kunde Barncancerfonden berätta om Protonresan, ett nytt förberedelsematerial framtaget för att barn och familjer ska känna sig trygga inför sin vistelse och behandling på Skandionkliniken. Genom VR (virtual reality) kan barnen och familjerna virtuellt uppleva de platser och miljöer som de ska besöka under vistelsen. 

Protonresan ska ge information på ett relevant, tryggt och nationellt likvärdigt sätt inför behandlingen på Skandionkliniken, boendet på Ronald McDonald Hus och mötet med den barnonkologiska mottagningen, lekterapin och sjukhusskolan på Akademiska barnsjukhuset i Uppsala. Protonresan finns tillgängligt på tre språk på samtliga sex barncancercentra i Sverige, och fler språk planeras. Materialet är framtaget i nära samarbete mellan Skandionkliniken, Ronald McDonald Hus, Akademiska barnsjukhuset och Barncancerfonden. Läs mer om Protonresan här: Protonresan - ett virtuellt förberedelsematerial inför protonstrålbehandling