Mammor till barn med cancer förlorar inkomst längre

När ett barn drabbas av cancer påverkas hushållsekonomin drastiskt. Det är särskilt mammorna som förlorar ekonomiskt, och effekten kvarstår upp till sex år efter barnets diagnos. Det visar ny forskning som presenteras i Barncancerrapporten 2015. – Det är ett angeläget ämne, de ekonomiska konsekvenserna för cancerdrabbade familjer är något som måste uppmärksammas, därför gläds jag över Barncancerfondens anslag till min forskning, säger Emma Hovén, forskare vid Karolinska Institutet och Uppsala universitet.

En delstudie visar på tydliga ekonomiska konsekvenser för den cancerdrabbade familjen. I studien, som utgår från data från Statistiska Centralbyrån, har 3 638 föräldrar till 1 899 barn som diagnostiserats med cancer i Sverige under åren 2004-2009 ingått.
– Resultaten visar att föräldrarnas inkomst från arbete påverkas klart negativt under behandlingsperioden men även på längre sikt, säger Emma Hovén.

Emma Hovén, forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Karolinska Institutet och Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet, har tilldelats 1 500 000 kronor av Barncancerfonden för forskning 2015-2017 om de socioekonomiska konsekvenserna för föräldrar vars barn har eller har haft cancer.

Nu har en studie påbörjats i form av fokusgruppsintervjuer där föräldrar till barn med cancer ingår. Fokus för studien ligger på eventuell påverkan på familjeekonomi och arbetssituation.
– Både mammor och pappor påverkas mycket emotionellt men mammorna verkar hantera situationen på ett annat sätt än papporna, säger Emma Hovén.

Barncancerrapporten 2015
Emma Hovéns forskning presenteras i Barncancerrapporten 2015 som släpptes tidigare i veckan. Rapporten finns för gratis nedladdning här

 

För mer information, vänligen kontakta:
Emma Hovén, forskare
Telefon: 070-752 28 40
E-post: emma.hoven@ki.se

Maria Tegin, pressansvarig på Barncancerfonden
Telefon: 08-584 209 60
E-post: maria.tegin@barncancerfonden.se

På bilden: Emma Hovén
Bild: Barncancerrapporten 2015