Initiativet #TopsaFörLivet är på plats i Almedalen måndag till onsdag. Foto: Barncancerfonden

Fem sätt att rädda liv i Almedalen

Under Almedalsveckan samlas över 40 000 personer från politiken, näringslivet, civilsamhället och allmänheten i Visby. Under veckan sker mängder av initiativ för att skapa ett bättre samhälle, och för att öka överlevnaden bland olika patientgrupper och människor i nöd. Barncancerfonden har skapat en guide med fem tips på hur man som besökare i Almedalen kan hjälpa till att rädda liv:

Topsa för livet
Barncancerfonden och Tobiasregistret genomför initiativet #TopsaFörLivet under Almedalsveckan för att få fler att registrera sig som givare i det svenska blodstamcellsregistret. För det behövs fler; idag står var tredje patient i behov av en stamcellstransplantation utan en passande donator. Allt som krävs för att registrera sig som stamcellsdonator är en enkel topsning av kindens insida. Tobiasregistret och Barncancerfonden rör sig med en mobil topsningsstation måndag till onsdag, 10-16, mellan Donners plats och Almedalsbiblioteket.

Löpning mot cancer
Den 5 juli klockan 08:00 går startskottet för det 4,2 kilometer långa Almedalsloppet. Loppet syftar till att påvisa att rörelse kan ge stora hälsovinster i samhället. Varje steg du tar handlar om att må bättre i det långa loppet. Anmälningsavgiften på 150 kr per person går direkt till Cancerfonden. Så förena din egna hälsovinst med att bidra till ökad överlevnad genom att stödja cancerforskningen. Win-Win!

Utrota hunger och fattigdom
Hungerprojektet verkar för att avskaffa hunger och fattigdom. Med kvinnor i fokus arbetar de för att utbilda och stärka människor att driva sin egen utveckling. Hungerprojektet har program i tolv olika länder och under Almedalen hålls ett seminarium där unga ledare diskuterar utmaningar och visioner – men redan nu kan du hjälpa till genom att skänka en gåva till organisationen.

Rädda liv i katastrofdrabbade områden
Röda Korset finns på platser över hela världen och består av miljontals frivilliga som bestämt sig för att hjälpa andra människor. De delar ut mat, förebygger katastrofer och bidrar med medmänsklig värme i katastrofdrabbade områden. Se till att lägga ett bidrag i en bössa - för en bättre värld.

Seminarium mot psykisk ohälsa
Varje år tar fler än 1500 personer i Sverige livet av sig. Självmord är en tabubelagd fråga som ofta förknippas med skam och skuld. Mind är en ideell riksförening vars främsta uppgift är att uppmärksamma och aktivt motverka psykisk ohälsa genom att erbjuda medmänskligt stöd och sprida kunskap. Den 5 juli på Kinbergs plats arrangeras seminariet ”Hur man möter självmordsnära”. Besök och delta för att hjälpa medmänniskor i sin kamp mot psykisk ohälsa.