Fr v: Per Kogner, barnonkolog och professor, Karin Enskär, professor, Olle Björk, fd barnonkolog och tidigare generalsekreterare för Barncancerfonden, Laura Petersson de Maria, volontär och Margaretha Stenmarker, barnonkolog och docent. Foto: Hans Kullin

De prisas för sina viktiga insatser för barn med cancer

I helgen delade Barncancerfonden ut Olle Björks stipendium till fyra personer som på olika sätt varit extra viktiga för barn med cancer och barncancervården.

Olle Björk har behandlat tusentals barn under sina närmare 40 år i barncancervårdens tjänst. När han år 2015 lämnade sitt uppdrag som generalsekreterare på Barncancerfonden för att gå i pension inrättades ett stipendium, Olle Björks stipendium för berömliga insatser i arbetet för barn med cancer, om totalt 100 000 kronor per år. I år tilldelas fyra personer varsitt stipendium, varav flera har bidragit till grundläggande förbättringar inom barncancervården.

– Det här stipendiet delar vi ut som en sporre för dessa stipendiater till fortsatt arbete inom både medicinsk behandling och omvårdnad, säger Olle Björk. 

Vem som helst kan nominera en person som man anser på olika sätt har betytt extra mycket för barn med cancer. Mottagaren, eller mottagarna, av stipendiet presenteras sedan varje år på Barncancerfondens årsmöte. 

Alla stipendiater år 2019

Margaretha Stenmarker, barnonkolog och docent, Jönköping University. 

Motivering
Margaretha Stenmarker har forskat på hur barnonkologer hanterar jobbets känslomässigt påfrestande sida. Studien visar att trots emotionellt tunga beslut upplever många barnonkologer sitt arbete som djupt meningsfullt. Det har haft betydelse för framtida rekryteringar, vilket är en utmaning inom barnonkologin idag. Margaretha Stenmarkers förmåga att kombinera det rent medicinska med känsla och etik är dessutom enastående.

Karin Enskär, professor, Jönköping University.

Motivering
Karin Enskär är en pionjär; hon är den första sjuksköterskan att disputera inom barnonkologi och har varit betydande i att starta utbildningen i barncancervård för sjuksköterskor. Tack vare Karins engagemang och drivkraft har omvårdnad idag fått kvalitet och djup inom barnonkologisk vetenskap.

Per Kogner, barnonkolog och professor, Karolinska institutet. 

Motivering
Per Kogner har varit mycket betydelsefull för svensk barncancervård. Hans stora insatser inom biologisk grundforskning har varit betydande för att förstå cellmekanismer som orsakar cancer. Det är ett av få exempel där grundforskning lett till nya behandlingsmetoder som resulterat i ökad barncanceröverlevnad, framförallt för barn med neuroblastom. Detta gör att Per Kogner idag är världsledande inom neuroblastomforskningen.

Laura Petersson De Maria, volontär för Barncancerfonden. 

Motivering
Med stort hjärta, engagemang och omtanke har Laura Petersson De Maria skapat en gemenskap kring mellanmålet på barnonkologen på Nya Karolinska som fått både personal och föräldrar att häpna. Laura Petersson De Maria har varit en varmt uppskattad eldsjäl på avdelningen som visat hur stor betydelse ett mellanmål kan ha.