Brist på sjuksköterskor slår hårt mot cancerdrabbade barn

Den svenska barncancervården lider av en omfattande brist på sjuksköterskor och var fjärde vårdplats saknas eller hålls stängd. Bristen påverkar cancerdrabbade barn och familjer som hänvisas till andra avdelningar och sjukhus. Det framgår i Barncancerfondens nya granskning som genomförts på landets barncancercentrum.

När Barncancerfonden för ett år sedan granskade barncancervården framkom att det saknades vårdplatser såväl som sjuksköterskor att besätta dem med. Årets granskning visar på ett fortsatt tufft läge. Barncancercentrumen rapporterar att det saknas 35 sjuksköterskor* för en välfungerande vård. Idag arbetar 142 sjuksköterskor på landets barncancercentrum. Endast 38 av dessa är specialiserade i barnonkologi och 41 har arbetat i mindre än ett år. Samtidigt upplever man att det är svårt att rekrytera.

Cancer är den vanligaste dödsorsaken bland barn mellan 1 och 14 år, och varje år drabbas drygt 300 barn av sjukdomen i Sverige. Behandlingar är långa och i genomsnitt befinner sig runt 1 000 barn under någon form av cancerbehandling varje år, behandlingar som står på spel när sjukvården saknar rätt resurser.

– Bristen på vårdpersonal och specialister inom barnonkologin är det i särklass största hotet mot en fullgod barncancervård. Läget är fortsatt bekymmersamt och det är hög tid för en förändring, säger Kerstin Sollerbrant, Barncancerfondens forskningschef.

Brist på sjuksköterskor leder till stängda vårdplatser
Barncancercentrumen rapporterar att det skulle behövas ytterligare 35 heltidstjänster för att barncancervården ska fungera väl. Bristen på sjuksköterskor får praktiska konsekvenser för barncancervården. Fyra av sex barncancercentrum har behov av fler vårdplatser och hälften tvingas varje månad eller oftare hänvisa barn till andra avdelningar inom sjukhuset. I Göteborg hänvisas dessutom barn varje vecka till andra sjukhus och i Lund har man tvingats dra ned på antalet vårdplatser. I Stockholm och Göteborg fick man 2016 löfte om fler platser, men dessa har inte gått att öppna, bland annat på grund av sjuksköterskebristen.

– För familjerna innebär det att man får träffa annan personal, som har barnkompetens men inom andra specialiteter. Det skulle vara bättre om vi kunde få ha dem hos oss, det innebär en trygghet för familjerna, säger Annika McCarthy, vårdenhetschef på barncanceravdelningen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna.

Svårt att rekrytera och utbilda – endast var fjärde har vidareutbildning inom barnonkologi
Fyra av sex barncancercentrum har fortsatt svårt att rekrytera sjuksköterskor. Bland annat handlar det om att sjuksköterskor går till bättre betalda jobb med mer regelbunden arbetstid. I Linköping upplever man det lättare än i fjol, men i Lund och Uppsala har det blivit svårare. En konsekvens blir att endast en fjärdedel av sjuksköterskorna har vidareutbildning inom barncancer; en utbildning som idag drivs och finansieras av Barncancerfonden.

– Vi skulle vilja skicka många fler på vidareutbildning än vad vi har möjlighet till – vi måste ha folk på golvet. Det finns inte utrymme för det i vardagen. Vi är långt ifrån där vi vill vara och att man har en vidareutbildning inom barncancervård behöver värderas högre lönemässigt, säger Karin Mellgren, sektionschef i Göteborg.


* Alla siffror om sjuksköterskor gäller motsvarande heltidstjänster.

Barncancer i siffror
• Varje år drabbas drygt 300 barn av cancer i Sverige.
• Cirka 1 000 barn är under cancerbehandling varje år.
• 80 procent av de barn som drabbas överlever sjukdomen.
• De vanligaste cancerformerna hos barn är leukemi (drabbar cirka 30 procent) och hjärntumörer (drabbar cirka 28 procent).

Om granskningen
De barnonkologiska centrumen i Sverige har länge larmat om brist på tid, personal, resurser och vårdplatser. Samtidigt blir behandlingarna mot barncancer hela tiden blir hårdare och mer vårdkrävande. För att få en tydligare bild av situationen att förmedla till ansvariga politiker och vårdchefer har Barncancerfonden genomfört en mejlenkät med sektionschefer på de sex barnonkologiska klinikerna. Enkäten gick ut i juni 2017 och sammanställdes och kompletterades under juli-september. Samtliga centrum har svarat på enkäten.