Barncancerfonden får ny organisation för att möta fler behov

Barncancerfonden ställer om sin organisation för att göra ännu större skillnad för de barn och familjer som drabbas av cancer, och för att möjliggöra för fler att engagera sig i kampen mot barncancer.

– Sverige har en barncancervård i världsklass. Men utöver fortsatta satsningar på forskning och vård krävs också insatser inom skola, arbetsmarknad och socialförsäkringssystemet. Barncancer är en familjesjukdom som påverkar varje aspekt av livet och den som drabbas behöver få goda förutsättningar att leva ett gott och långt liv. Att anpassa vår organisation för att kunna göra ännu större nytta är ett viktigt steg i arbetet mot barncancer, säger Barncancerfondens generalsekreterare Thorbjörn Larsson.

Den nya organisationen stärker Barncancerfondens förmåga att möta de behov som finns, på kort och lång sikt. Detta genom stärkt forskningsfinansiering, ökat stöd till drabbade, påverkan och kunskapshöjande insatser så att fler får insikt om livet med barncancer. Dessutom stärks insamlingsverksamheten för att engagera fler i arbetet mot barncancer. Sedan våren 2020 pågår ett omfattande arbete med att ta fram en ny strategi för att utveckla arbetet med forskningsfinansiering, för att fler barn ska överleva och för att färre överlevare ska drabbas av sena komplikationer. Förslag till strategi väntas presenteras för Barncancerfondens styrelse under senhösten.

Den nya ledningsgruppen består av Thorbjörn Larsson, generalsekreterare, Michel Brygiewicz, marknadschef, Maria Edenholm Oscarson, stabschef och Katarina Gold, operativ chef samt tf chef för forskning och utbildning. 

Om barncancer

  • Varje dag drabbas ett barn i Sverige av cancer.
  • Cancer är den vanligaste dödsorsaken bland barn mellan 1 och 14 år i Sverige. 
  • Cirka 85 procent av barnen överlever, men det varierar mycket beroende på cancertyp. 
  • 7 av 10 överlevare drabbas av sena komplikationer. 
  • Barncancerfonden är den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige.