Universitetsjukhuset i Linköping, foto: Region Östergötland

1,8 miljoner kronor till Linköpings universitetssjukhus för barnonkologisk forskning

Barncancerfonden har delat ut 1,8 miljoner kronor till universitetssjukhuset i Linköping för barnonkologisk forskning 2023.

Barncancer är inte en diagnos utan många olika och både vård och forskning bedrivs oftast i nationell men också internationell samverkan. Barncancerfonden är den enskilt största finansiären av svensk barncancerforskning och stödjer projekt som går från basal grundforskning, via klinisk patientnära forskning till forskning som följer upp hur överlevare av barncancer mår, både fysiskt och psykiskt.

Årets projektutlysning innebär att 125 miljoner kronor fördelas till 62 projekt inom barncancerområdet och av dessa går 1 800 000 kronor till universitetssjukhuset i Linköping.

De forskningsprojekt som beviljas medel speglar de behov som finns menar Britt-Marie Frost, Barncancerfondens forskningschef.

– Det handlar mycket om att genom ny teknik och tillgång till mer genetisk information kunna minska både över- och underbehandling men också hitta nya läkemedel som immunterapier och precisionsläkemedel som vi sedan kan kombinera på olika sätt för bättre effekt. Behovet av att få fram nya läkemedel och mer individanpassade behandlingar är stort. Vi måste få in fler av de nya typer av läkemedel som nu utvecklas för test och godkännande för barn.

Synrehabilitering efter genomgången hjärntumör

I Linköping är det Per Ertzgaard, överläkare på universitetssjukhuset i Linköping, som får 1 800 000 kronor under 3 år för att studera ”Nyttan av ögonmotorikbedömning och synrehabilitering efter genomgången hjärntumör”.

Här finns alla beviljade ansökningar:https://www.barncancerfonden.se/for-forskare/forskningsanslag/beviljade-forskningsanslag-och-tjanster/