Insamlat hittills: 500 Kr

100%

Mål: 500 Kr

Insamlingen har stängt
Målsättning: 0 Kr

PantPromenaden 2015, för Barncancerfonden

Pantinsamling längs klarälvsbanans kanter efter Dragspelsstämmans festligheter i Ransäter. Värdet av den insamlade panten skänkes till Barncancerfonden.

Efter stämmans fesligheter i Ransäter under helgen blir Klarälvbanans kanter fulla av burkar och flaskor. Till förmån för Barncancerfonden skapar vi nu en pantinsamling!
Ställ ut en pappkasse och märk "PantPromenaden 2015, för Barncancerfonden".
Kassen är tänkt att locka till uppsamling av festfolkets dryckesbägare, eventuellt träffar några bredvid och dessa fynd får gärna samlas ihop under söndagen. De insamlade fynden lämnas på Hedås gård i Ransäter söndagen den 5/7 mellan kl. 15-17. Hedås Lantbruk bjuder då alla engagerade på glass som tack för hjälpen att bibehålla en vacker och ren natur kring banvallen.