Konsultsjuksköterskor

På de sex barnonkologiska centra i landet finns det konsultsjuksköterskor som Barncancerfonden finansierar. Deras främsta uppgift är att vara ett stöd för familjen.

Gemensamt för konsultsjuksköterskorna är att de stöttar drabbade familjer psykosocialt utifrån deras individuella behov under och efter en cancerbehandling. Behovet familjen har av stöd styrs mycket av just barnet och familjen själv och konsultsjuksköterskorna arbetar oftast mycket flexibelt. Deras roll är att vara barnets eller ungdomens och familjens kontaktperson på sjukhuset under vårdtiden samt efter avslutad vård, för att ge kontinuitet och stöd till hela familjen.

Landets konsultsjuksköterskor har tillsammans med läkare vid varje barncancerenhet tagit fram nationella rekommendationer för socialt liv under cancerbehandling. De handlar framför allt om att det är viktigt att behålla närvaron i skola och förskola när ett barn behandlas mot cancer.

Ladda ner rekommendationerna här (PDF, öppnas i nytt fönster).

Se filmen om konsultsjuksköterskan.

Kontaktuppgifter till konsultsjuksköterskor inom barnonkologin

Umeå
Hanna Kottorp
Norrlands universitetssjukhus, Avd. QA 22
Tfn: 090-785 02 57, 076-7630257

Uppsala
Anna Hallman
Hanna Martinsson
Akademiska Barnsjukhuset
Tfn Anna: 018-617 03 18
Tfn Hanna: 018-617 70 44

Stockholm
Annica Filander
Ulrika Persson
Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Tfn Annica: 08-123 701 52
Tfn Ulrika: 08-123 725 22

Göteborg
Ulrika Larsson
Karin Fritzson
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, SU/Östra
Tfn Ulrika: 0700-82 39 08 
Tfn Karin: 0700-82 39 07

Linköping
Marie Sandgren
Ida Johansson
H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus 
Universitetssjukhuset i Linköping
Tfn: 010-103 47 92
Tfn Marie: 070-277 04 40
Tfn Ida: 072-463 09 28

Lund
Jennie Stigmar
BUS, Universitetssjukhuset i Lund
Tfn: 046-17 81 05

Kontaktuppgifter till konsultsjuksköterskor för barn med hjärntumör

Umeå
Marita Vikström Larsson
Norrlands universitetssjukhus, Barn 3
Tfn: 090-785 02 54

Uppsala
Ann-Christin (Anki) Björklund 
Victoria Wennberg
Akademiska Barnsjukhuset, avd 95b
Tfn Anki: 018-617 08 43
Tfn Victoria: 018-617 09 79

Stockholm
Elisabeth Björn
Lina Lundquist
Astrid Lindgrens Barnsjukhus, avd Q84
Tfn Elisabeth: 08-123 776 38
Tfn Lina: 08-123 749 92, endast SMS 072-468 20 92

Göteborg
Jessica Hultman
Linnea Larsson 
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Tfn Linnea: 076-113 30 93
Tfn Jessica: 070-081 65 56

Linköping
Eivor Fasth
H.K.H.Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus
Universitetssjukhuset i Linköping
Tfn: 070-589 73 10

Lund
Johanna Mårtensson
BUS, Universitetssjukhuset i Lund
Tfn Johanna: 046-17 80 75