”På våra avdelningar finns så mycket glädje, lek och värme - men vi behöver bli fler”

– Man får så mycket tillbaka när man jobbar med barn, stora som små. Att få höra barnens skratt när de cyklar runt på avdelningen eller att sitta och prata om allt mellan himmel och jord med familjerna värmer hjärtat. Tänk också att få se glädjen hos en familj när sista behandlingen är gjord, säger sjuksköterskan Emelie Ottosson Lundstedt, vid Barncancercentrum på Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg.

Hon har alltid tyckt att onkologi är spännande, inte minst på grund av de många snabba tekniska och medicinska framstegen. 

– Dessutom har jag alltid velat arbeta med barn. Så direkt efter utbildningen sökte jag mig till barnonkologen och har nu jobbat där i två år, berättar Emelie Ottosson Lundstedt. 

Hon tillägger att ytterligare en anledning till att hon trivs så bra som sjuksköterska vid Barncancercentrum är att arbetsdagarna ser olika ut beroende på vilken tid på dygnet man arbetar och vilka patienter som är inneliggande. På så sätt blir det aldrig långtråkigt. Hon nämner även att kollegorna är en stor bidragande faktor till att hon trivs så bra. 

– Som sjuksköterska här har man många olika uppgifter och är lite som "spindeln i nätet". Det kan vara allt från att ge olika mediciner som till exempel antibiotika eller ”guldmedicin” (cytostatika). Nästa dag gör man kanske provtagningar, pre- och postoperativ vård eller förmedlar kontakt mellan olika professioner. 

Många påverkas när ett barn blir sjukt 

Varje år drabbas cirka 350 barn av barncancer. Flera studier har visat att barnens sjukdom påverkar hela deras familjer och att syskonen ofta glöms bort av både föräldrar och sjukvårdspersonal. Detta är en fråga som Emelie Ottosson Lundstedt har engagerat sig en del i. 

– Relationerna inom familjen förändras när ett barn blir sjukt. Trots att sjukvården känner till detta finns det fortfarande brister i hur syskon till ett barn med cancer uppmärksammas. Det är viktigt att vi sjuksköterskor, och även andra professioner, får bättre förutsättningar att göra syskonen mer delaktiga genom en mer familjecentrerad omvårdnad, framhåller hon. 

Emelie Ottosson Lundstedt tillägger att för att möjliggöra en ännu bättre vård så behöver barnonkologin mer resurser, inte minst i form av personal. 

– För att kunna erbjuda patienterna och deras familjer det där lilla extra behöver vi bli fler inom flera professioner. Att ha Barncancercentrum som arbetsplats är något jag verkligen vill rekommendera. Det är såklart tufft och kan vara svårt i perioder men trots allt så finns det så mycket glädje, lek och värme bakom dessa dörrar. 

Stora möjligheter till karriär och vidareutveckling 

På frågan om hon tycker att det finns möjlighet att utvecklas eller ”göra karriär” inom sitt område svarar Emelie Ottosson Lundstedt ett bestämt ja. 

– Jag känner definitivt att det finns möjlighet att utvecklas inom barnonkologin, bland annat genom diverse utbildningar men också inom olika roller. Eftersom forskningen ständigt går framåt är man aldrig fullärd och att det alltid finns något nytt att lära sig gör att jobbet aldrig blir tråkigt. 

Själv funderar hon på att i framtiden vidareutbilda sig till barnspecialistsjuksköterska. 

– Men i nuläget vill jag bara fortsätta utveckla min kompetens inom barnonkologin och fortsätta arbeta med dessa underbara familjer. 

Britt-Marie Frost är forskningschef på Barncancerfonden och har också hon arbetat som läkare inom barnonkologin i över 30 år. Även hon understryker att det händer mycket positivt inom barncancervården just nu och att det finns stora möjligheter att påverka och vidareutveckla området ännu mer. 

– Barncancerfonden finansierar både forskning och utbildning för att alla, oavsett profession, ska kunna stanna och utvecklas inom den svenska barnonkologin. Som Emelie berättar så går forskningen ständigt framåt, ett exempel inom barncancervården är införandet av precisionsdiagnostik och utveckling av nya läkemedel. Det kommer att ge oss bättre förutsättningar att individualisera vården, vilket också ökar behovet av specialiserade sjuksköterskor som ska administrera dessa nya behandlingar, säger Britt-Marie Frost. 

Ett sätt att utveckla sin kompetens är genom olika kurser på sjukhusets lärplattformar. Emelie Ottosson Lundstedt har också hunnit gå en av Barncancerfondens utbildningar i Strängnäs under en veckas tid. 

– Detta är en utbildning som definitivt bidrar till en ökad kompetens inom området. Det var mycket givande och roligt. Dessutom var det utvecklande att träffa sjuksköterskor från andra delar av landet och höra om hur de arbetar med barnonkologi. 

När Emelie Ottosson Lundstedt får frågan vad hon skulle vilja säga till dem som funderar på att arbeta inom området barnonkologi svarar hon utan att tveka. 

– Jag skulle rekommendera dem att komma hit och hospitera för att få en ännu bättre bild av hur det är att jobba här. Efter det skulle jag rekommendera dem att söka hit, det är en fantastisk arbetsplats! 

Vill du utbilda dig inom barnonkologi?

Barncancerfonden erbjuder utbildningar för vårdpersonal som arbetar med barn med cancer, där du får fördjupad kunskap och kompetens om hur du kan tillgodose barnens behov, både medicinska och i form av omvårdnad. Läs mer här.