Slumpen som ledde till drömjobbet

– Det är ett starkt ögonblick varje gång man kan krama om en patient inför utskrivningen och säga ”Hoppas att vi inte ses igen”. Detta säger Magnus Grabski, sjuksköterska vid barnonkologen och medicintekniskt ansvarig för Barnsjukhuset vid Akademiska sjukhuset.

Ända sedan första dagen på jobbet har han känt att ”här hör jag hemma”. Inte minst eftersom onkologi alltid väcker mycket engagemang och är ett prioriterat område både gällande läkemedelsutvecklingen och kliniska studier.

– På ett professionellt plan är det värdefullt att nästan dagligen få lära sig nya saker och utvecklas som sjuksköterska, berättar Magnus Grabski.

Barnonkologens patienter är av alla storlekar, från nyfödda till nästan vuxna, och har en stor bredd av ofta väldigt speciella cancerformer. Detta kräver ofta komplexa och mycket potenta behandlingar under en lång och ofta svår resa mot målet; att bli botad.

– Det gör att jag får vara med om långa vårdkontakter där man får förmånen att verkligen lära känna barnen och familjerna. Man finns med under hela resan och så länge jag behövs känner jag att jag är på rätt plats, säger Magnus Grabski.

Fokus med medicinteknik

Som så ofta i livet var det slumpen som styrde in Magnus Grabski i den bransch som han i dag brinner för att arbeta med och – framför allt – att utveckla, inte minst tekniskt.

Efter en el-teleteknisk utbildning med fördjupning inom telekommunikation arbetade han ett par år som färg-tv-reparatör och gick sedan vidare till Televerket. Men när Televerket blev aktiebolag fick de sist anställda gå och Magnus Grabski var en av dem.

– Då började jag plugga, först till undersköterska och sedan till sjuksköterska. Samma år som jag var klar med examen började jag på Barnonkologen 95A på Akademiska sjukhuset och där har jag arbetat kvar sedan dess. Så nu närmar det sig snart ett kvarts sekel, konstaterar han.

Förutom sitt arbete som sjuksköterska fick Magnus Grabskis ett extra fokus på medicinteknik, något han tycker gör jobbet extra viktigt och kul.

– Det var min dåvarande avdelningschef som upptäckte mina kunskaper inom IT och teknik och vågade satsa på att använda det. Hon gav mig ansvar för medicintekniska frågor vilket så småningom ledde till en kombinationstjänst.

I dag har Magnus ett övergripande uppdrag vid Akademiska sjukhusets medicintekniska verksamhet för både barnkirurgi och barnmedicin, där även barnonkologen ingår.

– Jag känner mig både stolt och ödmjuk för att jag har fått kombinera mina intressen och kompetens inom högspecialiserad vård, med familjen i fokus, men med en rejäl dos IT och medicinteknik inblandat. Mitt mål är att hela tiden få vara delaktig och utveckla vården inom barnonkologi till att göra det bättre för barnen i slutändan.

Det sker en snabb medicinteknisk utveckling och behandlingarna blir i samma takt mer avancerade och komplexa vilket kräver mer av alla i vårdlaget.

– Vi på barnonkologen tar till oss, vi vill hänga med! Samtidigt, för att bäst kunna använda oss av nya tekniska lösningar, krävs det att det finns personer som har avsatt tid för att jobba med de här frågorna, säger Magnus Grabski.

Britt-Marie Frost är forskningschef på Barncancerfonden och har också hon arbetat som läkare inom barnonkologin i över 30 år. Även hon understryker att det händer mycket positivt inom barncancervården just nu och att det finns stora möjligheter att påverka och vidareutveckla området ännu mer.

– Barncancerfonden finansierar både forskning och utbildning för att alla, oavsett profession, ska kunna stanna och utvecklas inom den svenska barnonkologin. Som Magnus säger så händer det mycket positivt just nu, ett exempel inom barncancervården är införandet av precisonsdiagnostik och utveckling av nya läkemedel. Det kommer att ge oss bättre förutsättningar att individualisera vården, vilket också ökar behovet av specialiserade sjuksköterskor som ska administrera dessa nya behandlingar, säger Britt-Marie Frost.

Stora möjligheter till karriär och vidareutveckling

Magnus Grabski rekommenderar fler sjuksköterskor att söka sig till området barnonkologi och gärna också med fokus på medicinteknik.

– Det är en fantastisk känsla att kunna hjälpa till att möjliggöra att ett mycket vårdkrävande och svårt sjukt barn kan bli mer obunden till apparatur, få ökad livsglädje under nödvändiga inläggningar, kan spendera mer tid utanför sjukhuset och göra föräldrarna mer involverade!

På frågan hur man ska fortbilda sig för att vara trygg med allt mer avancerad medicinskteknisk apparatur svarar Magnus Grabski att det mesta lär man sig genom att få arbeta bredvid erfarna kollegor.

– Att vara nyfiken ger mycket kompetens men det finns även möjlighet att söka bidrag från Barncancerfonden och gå den specialistutbildning för sjuksköterskor inom barnonkologi.

Så avslöjar Magnus Grabski att han har en dröm som han inte tror är omöjlig.

– Jag vill att vi, där det går, flyttar ut vården från sjukhuset för att kunna erbjuda barnonkologisk vård i hemmet. Att vi kommer hem till nyligen transplanterade barn eller neutropena barn i behandling och byter kassetter med cytostatika, gör besök, tar blodprover, byter antibiotika, och följer upp.

En annan dröm som Magnus Grabski har är att kunna jobba mer med att göra vårdmiljön tystare och lugnare runt barnet inne på sal.

– Jag önskar att vi kunde minska störande ljud för barn och föräldrar, främst nattetid. Det skulle vi kunna genom att ta bort alla larm från salen och flytta ut dem till vårdpersonalen.