Din vara har lagts i varukorgen Gå direkt till kassan eller

Verksamhetsberättelse 2019

Vårt uppdrag

Barncancerfonden är en ideell förening sprungen ur drabbade familjers gemensamma engagemang för att rädda liv. Vi finns för att vi behövs.

Vi behövs för att cancerdrabbade barn inte ska behöva dö i sin sjukdom och för att deras liv ska vara så bra som möjligt.

 
Tryggve och Vilja – under året har 570 Tryggve och Vilja hittat nya hem och därmed bidragit med närmare 60 000 kr.

Vi behövs för att deras familjer och anhöriga, vars tillvaro slagits i spillror, ska orka med, klara av vardagen och all den smärta det innebär att ha ett cancersjukt barn.

Vi behövs eftersom livet inte alltid kan fortsätta som tidigare bara för att cancern är borta. För att bara för att cancern är borta innebär det inte att livet kan fortsätta som tidigare. 70 procent av alla barn drabbas av sena komplikationer efter tillfrisknandet. Det innebär problem och lidande som i många fall skulle kunna undvikas. Men för det krävs kunskap och vilja i barnens omvärld; i skolor, vården och samhället i stort. Här kommer vi trycka på ännu hårdare för att nå förändring.

Vi behövs för att vi finansierar majoriteten av all barncancerforskning som bedrivs i Sverige, och därmed är en förutsättning för att barncancervården ska bli bättre, så att inga barn i framtiden ska behöva dö i cancer.

 
AIK Hockey - ”Varje år anordnar AIK Hockey Barncancermatchen där barnen sätts i fokus och får ett minne för livet, de får chans att träffa sina idoler och jobba som sportreportrar. Genom mentorprogrammet AIK-kompis tar spelare sig an drabbade barn och bjuder in dem i sin magiska hockeyvärld.”

Vi behövs för att barncancerforskningen och barncancervården trots mycket stora framsteg ännu inte nått ända fram - cancer är fortfarande den vanligaste dödsorsaken i Sverige bland barn mellan 1 och 14 år. För att nå längre behöver vi fokusera mer på det viktigaste. Vi behöver vässa forskningssatsningarna ännu mer, särskilt inom områden där det visat sig svårt att göra genombrott. För att få ut mesta möjliga effekt av de medel som står till vårt förfogande kan en fruktbar väg framåt vara internationella partnerskap mellan systerorganisationer och forskningsprojekt i Sverige och andra länder. Vi bör även av solidariska skäl se över hur vi på sikt skulle kunna stötta länder som har begränsade resurser för vård av cancersjuka barn.

 
Meca - Vi vill ses som en attraktiv arbetsgivare och det är viktigt att medarbetarna kan känna en stolthet, säger Anna Björk, HR-chef på Meca. Meca har bidragit genom flera aktiviteter och totalt bidragit med 350 000 kr.

Vi behövs för att människor ska få förståelse för barncancer, för att påverka och skapa opinion för att förbättra situationen för cancersjuka barn och deras familjer. Därför kommer vi att skruva upp vårt politiska påverkansarbete. Lyckas vi gynnar det inte bara de som drabbas av barncancer, utan alla barn som drabbas av svåra kroniska sjukdomar, och deras familjer.

Vi behövs inte minst för att vara en katalysator för att allt det fantastiska engagemang som en kvarts miljon människor visar ska ge mesta och bästa möjliga effekt; för att samla alla positiva krafter i en folkrörelse bestående av de regionala föreningarna med totalt 20 000 medlemmar, 60 000 Barnsupportrar och 250 000 generösa givare.

Hej, behöver du hjälp?

Välkommen till Barncancerfondens Digitala Givarservice! Ställ frågor, rapportera problem och hjälp oss med förslag och idéer. Vi svarar måndag-torsdag från klockan 09.00-17.00 och fredagar 09.00-15.00.

Ring eller maila oss!

020-90 20 90 info@barncancerfonden.se Till Supportforum