Sjukhusskola

Barn på sjukhus har rätt till undervisning. Det är viktigt att du håller kontakt med skolan och försöker gå dit när du kan. I annat fall finns det en sjukhusskola för alla barn i skolåldern från grundskola till och med gymnasiet.

Möjligheten att göra prov och annat som man gör i sin vanliga skola finns också. Genom sjukhusskolan kan man hålla kontakten med sin egen klass och sina lärare på hemskolan. Till sjukhusskolan kan också syskonen följa med.

Våra konsultsjuksköterskor och syskonstödjare finns också till hands för att underlätta tillvaron.