Foto: Sofia Sabel

Precisionsbehandling kan öka överlevnaden för barn drabbade av högriskcancer

Hittills har ett antal studier, både svenska och internationella, visat på nyttan av precisionsdiagnostik för att kunna anpassa cancerbehandlingen av barn bättre. Nu kommer den första studien* som visar att barn med svåra former av cancer som behandlats med precisionsläkemedel också kan överleva längre.

Det är australiensiska forskare som i tidskriften Nature Medicine beskriver hur 55 procent av en grupp på 384 barn med aggressiv cancer som inte blivit hjälpta av tidigare behandlingar fick en tillbakagång eller stabilisering av cancern under minst sex månader. Ett annat sätt att mäta resultatet är att 26 procent av barnen i gruppen fick minst två år utan återfall jämfört med de som fick standardterapi där tvåårsöverlevnaden var 12 procent. Studien bekräftade också att barn som fick precisionsbehandling tidigt klarade sig avsevärt bättre än de barn som fick den efter att deras sjukdom hade förvärrats.

I Sverige erbjuds alla barn med cancer sedan 2022 helgenomsekvensering vilket är en form av precisionsdiagnostik, men i Australien har utvalda barn med aggressiv sjukdom helgenomsekvenserats sedan 2017. Det innebär att Sverige inte har samma långtidsanalys men nuvarande analyser visar att minst sju procent har fått sin behandling ändrad utifrån tumörens genetiska profil.

– Som försiktig forskare skulle jag säga att detta är lovande men att större och längre uppföljningsstudier behövs. Jag är stolt över att vi, på Barncancerfonden liksom Sveriges regering varit med och finansierat projektet som innebär att alla cancerdrabbade barn i Sverige får tillgång till precisionsdiagnostik, säger Britt-Marie Frost, forskningschef på Barncancerfonden.

Även om precisionsdiagnostik är en förutsättning för att kunna behandla med eller ge godkända precisionsläkemedel så är det en lång bit kvar innan alla nuvarande behandlingar kan ersättas med dessa nya läkemedel menar Britt-Marie Frost.

– Det finns fler områden vi hoppas på för att kunna effektivisera behandlingen av tumörer men ändå skona kroppens övriga friska celler.  Dock är målstyrd behandling det som kan slå mot identifierade genmutationer ett av de viktiga forskningsområdena just nu och vi hoppas att behandling av barn kan komma i kapp vuxensidan där det idag finns betydligt fler godkända läkemedel och öppna prövningar.

Läs hela artikeln i Nature Medicine här:

*Precision-guided treatment in high-risk pediatric cancers | Nature Medicine

Historik precisionsdiagnostik

  • 2023 fick barn i Australien fick tillgång till precisionsmedicinsk diagnostik genom ZERO-programmet.
  • I Sverige fick alla cancerdrabbade barn som kan ha nytta av helgenomsekvensering och precisionsdiagnostik tillgång till helgenomsekvensering redan 2022.