Foto: Lieselotte Van Der Meijs

Barncancerfonden signerar manifest för gemensam europeisk utveckling av barncancervården

"Beating Childhood Cancer: Cure More, Cure Better and Tackle Inequalities" är namnet på det manifest som lyfter fram vilka frågor det nya Europiska styret ska fokusera på efter valet 9 juni. Barncancerfonden har signerat och hoppas att svenska europapolitikerna kommer att göra likaledes.

Den vetenskapliga och medicinska organisationen SIOPE, Société Internationale d’Oncologie Pédiatrique Européenne och den globala paraplyorganisation för nationella och lokala barncancerföreningar CCI, Childhood Cancer International, har tillsammans tagit fram ett manifest inför EU-valet för att förankra de viktigaste barncancerfrågorna hos såväl nuvarande som blivande EU-politiker.

Manifestet, "Beating Childhood Cancer: Cure More, Cure Better and Tackle Inequalities", har tre övergripande mål: rädda fler liv genom bättre behandlingar, utveckla stödet till barn och unga efter deras behandling, samt utrota ojämlikheterna bland barn och ungdomar drabbade av cancer.

Kompletterar europeiska cancerplanen

Till dags data har över 150 politiker, företag och organisationer skrivit under och målet är att EU under de kommande fem åren ska fortsätta att prioritera barncancer och att manifestet ska komplettera ”Europe's Beating Cancer Plan” som har fyra centrala åtgärdsområden; förebyggande insatser, tidig upptäckt, diagnos och behandling, samt cancerpatienters och canceröverlevares livskvalitet, med ett barnperspektiv.

Barncancerfondens generalsekreterare, Ola Mattsson, tycker att det är självklart att Barncancerfonden både signerar manifestet och arbetar för bättre barncancervård och forskning på en internationell nivå.

– Barncancer är många olika och sällsynta diagnoser och därför är det internationella samarbetet inom både forskarvärlden och den barnonkologiska vården redan väl utvecklat men på politisk nivå finns det fortfarande mycket vi kan göra, både för att underlätta samarbeten och öka det internationella kunskapsutbytet, säger Ola Mattsson.

Vanligaste dödsorsaken

Varje år diagnostiseras 35 000 barn och unga i Europa med cancer och cancer är fortfarande den vanligaste orsaken till dödsfall genom sjukdom hos barn över ett år, både i Sverige och i Europa som helhet.

Manifestet lyfter vilka de viktigaste frågorna som behöver hanteras under de kommande åren. Det handlar om medicinskt och psykosocialt omhändertagande men också om vikten av att Europa skyndsamt fattar beslut om en ny läkemedelslagstiftning som kan bidra till fler och nya cancerläkemedel utprovade på och godkända för barn. Manifestet stakar ut en tydlig riktning för nästa mandatperiod, samtidigt som det ska se till att Europa får utväxling på de satsningar som redan gjorts.  

Gemensamma resurser och satsningar

Trots de senaste årens stora framsteg inom vård och behandling är barncancer fortfarande en allvarlig och livshotande sjukdom och mer forskning krävs för att öka överlevnaden och minska de sena komplikationer som idag drabbar 7 av 10 barn efter genomgången behandling. Uppbyggnaden av gemensam infrastruktur och tillgång till nationella resurser kräver politiskt samförstånd men också gemensamma regelverk.

– Precisionsdiagnostik och precisionsmedicin hoppas vi är en del av lösningen för att öka överlevnaden och minska komplikationerna men för att det ska kunna implementeras fullt ut så behöver vi till exempel juridik som gör det möjligt att dela data, inte bara nationellt utan också internationellt, äger Britt-Marie Frost Barncancerfondens forskningschef.

Manifestet som kommer att användas under hela den kommande mandatperioden, 2024–2029, kan laddas ner och läsas här: CCI-E_SIOPE-Manifesto-2024.pdf (ccieurope.eu) 

FAKTA:

SIOPE är en europeisk organisation som arbetar med barncancer. Deras huvudsakliga mål är att förbättra behandlingen av cancer hos barn och ungdomar över hela Europa. De gör detta genom att:

  • Främja forskning: SIOPE stöder och organiserar vetenskapliga studier och kliniska prövningar för att hitta bättre och mer effektiva behandlingsmetoder.
  • Utbildning och träning: Organisationen utbildar läkare och annan vårdpersonal för att säkerställa att de har den senaste kunskapen och tekniken för att behandla barncancer.
  • Påverka policyer: SIOPE arbetar också med politiska beslutsfattare för att förbättra vårdpolitik och finansieringen för barncancerbehandling.

CCI är en global organisation som representerar familjer och överlevare av barncancer. De är en paraplyorganisation för många nationella och lokala barncancerföreningar runt om i världen. Uppdraget inkluderar:

  • Stöd till familjer: CCI erbjuder stöd och resurser till familjer som drabbats av barncancer, inklusive emotionellt stöd, information om behandlingar och hjälp med att navigera i vårdsystemet.
  • Påverkansarbete: Organisationen arbetar för att öka medvetenheten om barncancer och driver kampanjer för bättre vård och rättigheter för drabbade barn och deras familjer.
  • Internationellt samarbete: CCI främjar samarbete mellan olika länder och organisationer för att dela kunskap och resurser, samt för att förbättra den globala vården och forskningen kring barncancer.